Categories
Coaching NLP Presentations Travels Türkçe

I Love My Job

My work continues around the world, delivering courses to providers who want my expertise and knowledge for their clients.

Today I find myself in SE Asia, having delivered a course for Petronas in conjunction with Surrey Mcvey Resources in Kuala Lumpur.
Petronas Course with NLPNOW
Petronas Course with NLPNOW
Tomorrow I fly to Turkey to give a Society of NLP Practitioner course and NLP Master Practitioner course with NLPGrup in Istanbul, for just over two weeks, to return back to SE Asia  to continue training immediately on my return.
It is so empowering to deliver and work in an industry I love, to impart and share my knowledge in a fun and easy to learn way, to shake the hands of participants as they leave with smiles on their faces, knowing in some small way, I may have enriched their world, as well as those they have contact with.
I just love my job.
Categories
Coaching Italian Memory Mind Maps NLP Phobias PhotoReading Stage Hypnosis Türkçe Turkish

Coming Courses in Italy and Turkey, November 2012

 Italian Version    Türkçe versiyonu

I have a number of courses coming up, and for those that follow me, and those who have asked to be informed about future courses here are two I will be giving in Italy and Turkey.

PhotoReading
PhotoReading

In Italy I will hope to be giving a PhotoReading courses in the near future. If you would like to organise participants to take the 2.5 (two and a half day) course, please contact Phillip Holt.

In Turkey the next PhotoReading course will be 1-2-3 June 2016.

In todays world we are being overwhelmed with written material, perhaps by journals, magazines, manuals, books, emails, and to keep ourselves at the top, with the knowledge needed to compete and exist in our work and social lives.

How can we get through this vast amount of material? By reading more productively.

We can speed up our reading speeds.

We can read more selectively.

We can read only that information that is relevant to our needs or purpose.

On the course I will teach you all the above and more.

Normal reading, we can expect to read at approximately 180 Words Per Minute (WPM) with 60% comprehension.

With speed-reading it is said we can achieve 800 WPM with 60% comprehension.

With PhotoReading we can achieve 20,000 – 30,000 WPM with 80% comprehension for the purpose we are reading for.

Over the two and a half day course we will get through six books, each with 300 pages, so I will ask you to
bring some books with you.

PhotoReading is not reading you have experienced before.

For those who have completed the course before, why not come along to practice and reinforce your learning, it will be fantastic to see you again for a small charge to cover the hire of the room etc. Remember for returning participants, you must have and produce the official Learning Strategies sealed certificate.

Contact the organisers Phillip for more information or email me.

nlpnow logo 6In Istanbul, Turkey, 19-25 March 2016 and 14-20 May 2016, I will be giving a course Licensed by Richard Bandler’s Society of NLP, the NLP Practitioner Course, your first step into obtaining excellence, confidence and change in yourself and others. Also I will give a NLP Master Practitioner in Istanbul 23-31 May 2016.

Learning NLP with Richard Bandler in the early 1990’s and being one of his assistants for many years and becoming a Licensed Trainer with the Society of NLP, I have taught licensed Practitioner and Master Practitioner courses all over the world on a regular basis, especially in Turkey, many people have attended to gain excellence in their life, their work life, their business, their education, their family.

Previous participants have come from wide ranging backgrounds, housewives, doctors, students, princess, unemployed, retired or just interested, all are welcome to attend to this life changing course.

Gain the confidence to make changes in yourself and others, learn how we communicate and how the human brain processes information of change.

Contact NLPGrup in Istanbul for more information or email me.

I will continue to deliver more courses and talks will be following in Italy and Turkey plus many other
countries, covering Licensed NLP at different levels, Licensed TonyBuzan’s Mind Maps, Memory Skills, Speed-reading, Coaching, Hypnosis and Stage Hypnosis to name just a few.

Many companies and organisations have had in-house courses and seminars designed specifically for their needs, so should your company have requirements for in-house training or consultancy, please contact me for information and discussion.

Categories
Hypnosis Italian Memory Mind Maps NLP PhotoReading Stage Hypnosis Türkçe Turkish

İtalya ve Türkiye’deki Eğitimler, Kasım 2012

Yakın dönemde düzenleceğim çeşitli eğitimleri takip edenler ve eğitimlerimle ilgili bilgi almak isteyenler için, yakında İtalya ve Türkiye’de iki eğitim veriyor olacağım.

PhotoReading
PhotoReading
İtalya’da 9-11 Kasım tarihleri arasında Milano’daki Golf Residence Otel’inde PhotoReading eğitimi veriyor olacağım.
 
Günümüz dünyasında gazeteler, dergiler, manüeller, kitaplar, e-postalar tarafından sayısız yazılı materyal bombardımanına uğruyoruz. Bunlara ek olarak iş ve sosyal yaşamımızda var olabilmek ve rekabet edebilmek için gereken bilgileri edinmemiz gerekiyor.
 
Bu yoğun materyallerin altından nasıl kalkacağız? Daha verimli okuyarak.
 
Okuma hızımızı artırabiliriz.
 
Daha seçici okuyabiliriz.
 
Yalnızca ihtiyaçlarımıza ya da amacımıza uygun olan bilgileri okuyabiliriz.
 
Eğitimde, yukarıdakilerin tümünü öğretiyor olacağım.
 
Normal okumada, dakikada yaklaşık 180 kelimeyi %60 anlama oranıyla okuruz.
 
Hızlı okumada, dakikada 800 kelimeyi %60 anlama oranıyla okuruz.
 
PhotoReading ile dakikada 20.000 – 30.000 kelimeyi okuma amacımıza yönelik olarak %80 oranında anlarız.
 
İki buçuk günlük bu eğitimde, her biri 300 sayfalık altı kitabı tamamlayacağız, dolayısıyla yanınızda kitap getirmenizi isteyeceğim.
 
PhotoReading, daha önceki okuma deneyimlerinizden tamamen farklı olacak.
 
Daha önce bu eğitimi almış olanlar, eğitime yeniden katılıp öğrendiklerini pekiştirebilir. İkinci sefer katılacak olan katılımcılarımızı, cüzi bir katılım miktarıyla aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Bu katılımcılarımızın Learning Strategies kurumundan kendilerine verilen orjinal sertifikayı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 
Daha fazla bilgi için Coach4Life ile irtibata geçin ya da bana e-posta gönderin.

nlpnow logo 6Istanbul, Türkiye’de, 19-25 Mar, 14-20 Mayis, 2016 tarihlerinde, Richarch Bandler’ın Society of NLP kurumundan lisanslı, NLP Practitioner Eğitimi veriyor olacağım. Bu eğitim, mükemmelliğe ve özgüvene ulaşmak, kendinizde ve diğerlerinde değişim gerçekleştirmek için ilk adımınız olacak.

 
1990’ların başlarında NLP’yi Richard Bandler’dan öğrendikten ve uzun yıllar onun asistanlığını yaptıktan sonra Society of NLP kurumunun lisanslı bir eğitmeni olarak tüm dünyada düzenli olarak lisanslı Practitioner ve Master Practitioner eğitimleri verdim. Dünya genelinde ve özellikle de Türkiye’deki eğitimlere iş ve özel hayatlarında, eğitimlerinde, ailelerinde mükemmellik elde etmek isteyen çok sayıda kişi katıldı.
 
Katılımcılarımız doktor, öğrenci, ev hanımı, emekli ya da çeşitli mesleklerden kişiler olabildiği gibi yalnızca ilgisini çeken kişiler de olabilmekte.
 
Kendinizde ve diğerlerinde değişim yaratabilme özgüvenini kazanın, nasıl iletişim kurduğumuzu ve insan beyninin nasıl çalıştığını öğrenin.
 
Daha fazla bilgi için Istanbul’daki NLPGrup ile iletişime geçiniz ya da bana e-posta gönderebilirsiniz.
 
İtalya ve Türkiye’den sonra birçok ülkede eğitimler vermeye ve konuşmalar yapmaya devam edeceğim. Eğitim konuları arasında farklı seviyelerde Lisanslı NLP, Tony Buzan’ın Lisanslı Zihin Haritaları, Hafıza Becerileri, Hızlı Okuma, Koçluk, Hipnoz ve Sahne Hipnozu yer alıyor.
 
Birçok özel firma ve kuruluş için ihtiyaçlarına yönelik olarak şirket işi eğitimler ve seminerler düzenlemekteyiz, şirket içi eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarınız için de benimle irtibata geçebilirsiniz. 
Categories
Italian Memory Mind Maps NLP PhotoReading Stage Hypnosis Türkçe Turkish

Corsi di lingua in Italia e in Turchia, Novembre 2012


 English version

Ho un certo numero
di corsi in arrivo e, per quelli che mi seguono e quelli che hanno
chiesto di essere informati sui corsi futuri, qui ce ne sono due che
terrò in Italia e Turchia.

In Italia terrò un
corso di PhotoReading dal 9 all’11 Novembre 2012 e si terrà presso
l’Hotel Residence Golf, Opera, Milano.

Nel mondo di oggi,
la nostra mente, viene sopraffatto da materiale scritto, da
giornali, riviste, manuali, libri, e-mail e dobbiamo per mantenere
noi stessi al top con le conoscenze necessarie per essere
competitivi nel nostro lavoro e a nostro agio nella vita sociale.

Come possiamo
selezionare questa grande quantità di materiale?

Leggendo in modo più
produttivo!

Siamo in grado di
accelerare la nostra velocità di lettura.

Siamo in grado di leggere
in modo più selettivo.

Siamo in grado di leggere
solo le informazioni che sono rilevanti per le nostre esigenze o
finalità.

Il corso vi insegnerà
tutto questo e molto altro.

Lettura normale, ci si può
aspettare di leggere a circa 180 parole al minuto (WPM) con il 60% di
comprensione.

Con lo Speed Reading
è detto che possiamo ottenere 800 WPM con il 60% di comprensione.

Con il PhotoReading siamo in grado di raggiungere 20.000 – 30.000 WPM con l’80% di
comprensione per lo scopo con il quale stiamo leggendo.

Nel corso due giorni
e mezzo giorno arriverai a foto leggere fino a sei libri, ciascuno
con 300 pagine. Ecco perché ti chiedo di portare con te alcuni libri
e tutti di 300 pagine circa.

PhotoReading non è
un modo di leggere che avete sperimentato prima.

Per coloro i quali
hanno completato il primo corso perché non venite a praticare ed a
rafforzare l’apprendimento, sarà fantastico rivivere il seminario
con un piccolo costo per coprire il noleggio della sala, ecc .

Ricordiamo a titti i
partecipanti che ritornano al corso di portare con se il certificato
originale firmato da Paul Scheele.

Contattate
Coach4Life per ulteriori informazioni opuure scrivetemi una email.

A Istanbul, Turchia,
17-23 novembre 2012, terrò un corso di Programmazione
Neurolinguistica della Società Richard Bandler. Il famosissimo
Practitioner PNL, il tuo primo passo verso l’ottenimento dell’
eccellenza, la fiducia in te stesso ed il cambiamento anche negli
altri!

Ho imparato la PNL
con Richard Bandler nei primi anni ‘90 e sono stato uno dei suoi
assistenti per moltissimi anni e, dopo aver conseguito la licenza
come Trainer con la Society of NLP ho insegnato a Practitioner e
Master Practitioner
in tutto il mondo, su base regolare e,
soprattutto, in Turchia molte persone hanno partecipato per ottenere
l’eccellenza nella loro vita, nella loro vita lavorativa, la loro
attività, la loro educazione, la loro famiglia.

I partecipanti alle
edizioni precedenti avevano estrazioni di ogni genere: casalinghe,
medici, studenti, principessa, disoccupato, pensionato o
semplicemente interessati al funzionamento della mente. Infatti tutti
sono invitati a partecipare a questo corso che cambia la vita.

Conquistare la
fiducia di apportare modifiche in voi stessi e negli altri, imparare
come si comunica e come il cervello umano elabora le informazioni per
ottenere il cambiamento.

Contatta NLPGrup a
Istanbul per maggiori informazioni anche tramite posta elettronica.

Continuerò a
fornire ulteriori corsi e conferenze in Italia e Turchia oltre a
molti altri paesi, insegnando PNL diversi livelli e, con licenza di
Tony Buzan, mappe mentali, abilità di memoria, lettura veloce,
Coaching, Ipnosi e Ipnosi da palcoscenico, per citarne solo alcuni.

Molte aziende e
organizzazioni hanno avuto “tailor made” corsi e seminari
studiati appositamente per le loro esigenze, se anche nella vostra
azienda necessitate di formazione interna o di consulenza, di
altissima qualità vi prego di contattarmi direttamente.

Categories
NLP Türkçe

NLP Practitioner Istanbul Turkey

Preparing now for my next trip abroad to Turkey to give an NLP Practitioner course for the Society of NLP in Istanbul, 5th – 11th November 2011.

It is always good to meet and pass-on my skills to others. 
So join me now in Istanbul.

Eğitimci: Phillip HOLT

Categories
Memory Mind Maps NLP PhotoReading Presentations Travels Türkçe Turkish

Antalya Koleji or A Day in Antalya College School

A few weeks ago it was my privilege to be invited to give a days seminar to Antalya Koleji, or Antalya College School, in Southern Turkey. 

A full report can be seen by clicking here, but be warned, it is in Turkish.
Thank you Asuman for translating the entry into English :-

Seminar on Developing Memory Techniques and Learning Skills
 
NLP Master Phillip Holt gave a seminar to 5th grade students on Memory Techniques and Learning Skills.
 
NLP Expert Phillip Holt helped the students gain an understanding of what Mind Maps are and where they can use the technique.
 
Holt stated that Mind Maps is a useful learning and remembering tool that helps the individuals visualise and recall when necessary an idea or concept through creative ways. Students also played interactive games covering the seminar theme.
 
Primary School 5th grade students used Mind Maps to make learnings lasting, imagining the items given by the NLP Expert Phillip Holt, and visualising them in a memory exercise.

What a wonderful day we had, a hall full of children, eager to learn and at the same time have fun, new ways of learning. 
Within the day they had learned how to count to ten in Japanese, they had learned the English names of the planets in our Solar System, they had remembered over twenty random words, and could recite them back to me in order backwards and forwards, they had learned how to do Mind Maps.
Antalya Koleji or Antalya College School with Phillip Holt
Antalya Koleji or Antalya College School
with
Kaya Firat and Phillip Holt 
In the afternoon, just before they left for home, the schools principal came into to hall, and they all stood on the stage, and demonstrated to her their new knowledge by counting in Japanese and telling her the planets and the random words I had given them.
What a privilege to work with children like this.
Categories
PhotoReading Travels Türkçe

Relaxing in Antalya

My travels are not only work, although I do tend to fly into a country and immediately start training, and on the last day catch the next flight available to my next destination, so not much time for sightseeing, so it is good to have reasonable accommodation to rest my head and body.

Here in Antalya I have stayed in many hotels over the years, including the 7 star Rixos Premium Hotel in Belek, and the hotel I am now in is pleasant and comfortable, the Grida City Hotel. OK, not a 7 star, but the staff are very pleasant to me, and I sleep well.
Although quite a walk from the sea front, and situated on a busy road, I can relax and work in their garden under a cloudless sky, to  prepare myself for more courses I am scheduled to give. PhotoReading Friday 8th – 10th April 2011.

View from the Grida City Hotel, Antalya


Antalya, Southern Turkey


The beach on an April evening in Antalya, Turkey
Categories
Hypnosis Travels Türkçe

Another day, another country, another training

Traveling to different parts of the world, giving training, talks, speeches and presentations, has become part of my life, and I love my work.

Last week I was in Shanghai, China, then back to London for two days, now I am in Antalya in Southern Turkey for more courses.
Researching and updating my knowledge bank all the time, it is good sometimes to return to some of my favourite courses, one being hypnosis for the medical professionals, and here in Antalya we are due to work with dentists and doctors, to teach them how they can use relaxation techniques for themselves and their patients. Doktorlara Hipnoz Kursu Click to visit., organised by BİZ Eğitim Danışmanlık ve İnsan Kaynaklar in Antalya.
Other courses are being arranged for the local community such as PhotoReading(contact BIZ 0242 229 75 51 or 0533 603 93 27), short courses for hotel management, and one day courses for school children on memory, reading and learning skills. We are also scheduled to give talks to universities in the area.
I love my work, meeting new people and old, returning to previous venues to meet previous participants, when without fail, they remember what we learnt together.
If you have training requirements from a worldwide respected trainer, contact Phillip Holt [email protected].


BİZ Eğitim Danışmanlık

 bizegitim@hotmail.com

0242 229 75 51    0533 603 93 27

Altınkum Mahallesi, 419 Sok. No:13/1 Antalya

Categories
Culture Rotary Club KOT Travels Türkçe

MERRY XMAS

This is a special time of the year to many peoples though-out the world, Christmas.

So to all my followers, may I wish you Merry Xmas.
It is a time of faith for many, others a time of giving, a time for the family to come together.
This year I fine myself by myself in southern Turkey giving training. But I am not alone, as I am with many people who it feels have become my family for a small time of my life, but will remain firmly as my future life.
This time last year, I had been on occasions Father Christmas or Santa Claus in my home town of Kingston upon Thames in the UK for a number of weeks, collecting for charity under the Christmas Tree of the town center. This year I have not been able to participate in this annual event, and I have missed the build-up, the atmosphere created by the experience, the shops being decked out with Christmas gifts, the streets being lit by magical lights, and the Xmas cards dropping through the letter box. It is not part of the Turkish culture as with other countries.
But, tonight, the hotel (the RIXOS Premium Belek, in Antalya ) I am staying in over the festive season is providing a special Festive Season Meal for all the foreign guests and their children, and I am honoured to be invited to be asked to be Father Christmas to deliver presents to the children.
This will make my day, it will now be Christmas for me, as I will see and experience the wonderment on the faces of the young children as they meet Santa Claus, children coming from many different countries of the world, Germany, Russia etc.
Christmas is for families and children around the world whatever belief, race, colour or creed.
Merry Xmas to you all.
Phillip Holt as Santa Claus, at the RIXOS Premium Belek Antalya
Phillip Holt as Santa Claus
at the
RIXOS Premium Belek Antalya
Categories
NLP Travels Türkçe

Istanbul’daki NLP Kursu icin Iyi Haber

                                                                                                                                                   English version 

“Eyjafjallajoekull yanardağının patlaması sonucu Avrupa’nın büyük bir bölümünde altı gündür süren uçuş yasakları sonrasında, hava sahası yeniden ulaşıma açıldı.

Binlerce insan hala gideceği yere ulaşamadı, eve, tatile, işe… Hava ulaşımı sisteminin tamamen normale dönmesinin bugünden, 21 Nisan 2010’dan itibaren 10 gün daha sürebileceği söyleniyor.

Açılan ilk uçuşlardan, Londra – Istanbul uçuşuna bir yer alabildim ve Society of NLP’nin Practitioner kursu Istanbul’a ulaşır ulaşmaz başlayacak.

Detaylı bilgi için  +902123617777 nolu numaradan NLPGrup ‘u arayabilirsiniz.