Categories
Italian NLP Thoughts

Vi è di più là fuori che soddisfa l’occhio

The Half Moon
The Half Moon

Ieri sera 15 agosto 2013, mentre la notte scendeva , ho guardato fuori dalla mia finestra in un cielo senza nubi ed ho notato, nel cielo del sud, la luna. Era solo mezza piena.

La fotografia che ho scattato non è stata manipolata, migliorata o cambiata. Sembra che l’altra metà della luna sia stata cancellata, come se non esistesse.
Il cielo blu chiaro è visibile tutto intorno alla luna.
Quando interagiamo con la realtà e vediamo qualcosa,  elaboriamo le informazioni e, ciò che vediamo, diventa ciò che noi crediamo: la verità.
E ‘solo una mezza luna. Infatti c’è un oggetto e si vede, posizionato  in un cielo blu chiaro. Possiamo vedere la mezza luna di colore grigiastro, che è lì. Giusto?
Logicamente, perché tutti abbiamo visto la luna piena almeno una volta, sappiamo che la luna è rotonda. Quindi? dove si trova l’altra metà della luna che dovrebbe essere li ma non c’è?
La spiegazione è da ricercare nell’atmosfera della terra che assorbe i raggi scuri emessi dalla luna.
Solo perché non possiamo vedere qualcosa non significa che non c’è o che non esiste.
Quante volte lo facciamo, come esseri umani,  prendendo per vere le cose unicamente percepite attraverso i limite dei 5 sensi?
Come esseri umani, troppo spesso crediamo che ciò  che ci è stato detto o mostrato sia la verità, la realtà.
E non ci rendiamo conto che la persona, l’educatore, l’organizzazione, il giornale, l’emittente che riporta quella informazione ha svolto un processo di eliminazione, cancellazione, perdita di dati.
Disinformandoci.
Non crederete ai vostri occhi,  orecchie, emozioni, odori o sapori. VAKog in modalità in PNL.
Vi è di più là fuori che soddisfa l’occhio.
Half a Moon Aug 2013
Half a Moon Aug 2013
Translation Marcello Buglione Coach4Life
Categories
Coaching Italian Memory Mind Maps NLP Phobias PhotoReading Stage Hypnosis Türkçe Turkish

Coming Courses in Italy and Turkey, November 2012

 Italian Version    Türkçe versiyonu

I have a number of courses coming up, and for those that follow me, and those who have asked to be informed about future courses here are two I will be giving in Italy and Turkey.

PhotoReading
PhotoReading

In Italy I will hope to be giving a PhotoReading courses in the near future. If you would like to organise participants to take the 2.5 (two and a half day) course, please contact Phillip Holt.

In Turkey the next PhotoReading course will be 1-2-3 June 2016.

In todays world we are being overwhelmed with written material, perhaps by journals, magazines, manuals, books, emails, and to keep ourselves at the top, with the knowledge needed to compete and exist in our work and social lives.

How can we get through this vast amount of material? By reading more productively.

We can speed up our reading speeds.

We can read more selectively.

We can read only that information that is relevant to our needs or purpose.

On the course I will teach you all the above and more.

Normal reading, we can expect to read at approximately 180 Words Per Minute (WPM) with 60% comprehension.

With speed-reading it is said we can achieve 800 WPM with 60% comprehension.

With PhotoReading we can achieve 20,000 – 30,000 WPM with 80% comprehension for the purpose we are reading for.

Over the two and a half day course we will get through six books, each with 300 pages, so I will ask you to
bring some books with you.

PhotoReading is not reading you have experienced before.

For those who have completed the course before, why not come along to practice and reinforce your learning, it will be fantastic to see you again for a small charge to cover the hire of the room etc. Remember for returning participants, you must have and produce the official Learning Strategies sealed certificate.

Contact the organisers Phillip for more information or email me.

nlpnow logo 6In Istanbul, Turkey, 19-25 March 2016 and 14-20 May 2016, I will be giving a course Licensed by Richard Bandler’s Society of NLP, the NLP Practitioner Course, your first step into obtaining excellence, confidence and change in yourself and others. Also I will give a NLP Master Practitioner in Istanbul 23-31 May 2016.

Learning NLP with Richard Bandler in the early 1990’s and being one of his assistants for many years and becoming a Licensed Trainer with the Society of NLP, I have taught licensed Practitioner and Master Practitioner courses all over the world on a regular basis, especially in Turkey, many people have attended to gain excellence in their life, their work life, their business, their education, their family.

Previous participants have come from wide ranging backgrounds, housewives, doctors, students, princess, unemployed, retired or just interested, all are welcome to attend to this life changing course.

Gain the confidence to make changes in yourself and others, learn how we communicate and how the human brain processes information of change.

Contact NLPGrup in Istanbul for more information or email me.

I will continue to deliver more courses and talks will be following in Italy and Turkey plus many other
countries, covering Licensed NLP at different levels, Licensed TonyBuzan’s Mind Maps, Memory Skills, Speed-reading, Coaching, Hypnosis and Stage Hypnosis to name just a few.

Many companies and organisations have had in-house courses and seminars designed specifically for their needs, so should your company have requirements for in-house training or consultancy, please contact me for information and discussion.

Categories
Hypnosis Italian Memory Mind Maps NLP PhotoReading Stage Hypnosis Türkçe Turkish

İtalya ve Türkiye’deki Eğitimler, Kasım 2012

Yakın dönemde düzenleceğim çeşitli eğitimleri takip edenler ve eğitimlerimle ilgili bilgi almak isteyenler için, yakında İtalya ve Türkiye’de iki eğitim veriyor olacağım.

PhotoReading
PhotoReading
İtalya’da 9-11 Kasım tarihleri arasında Milano’daki Golf Residence Otel’inde PhotoReading eğitimi veriyor olacağım.
 
Günümüz dünyasında gazeteler, dergiler, manüeller, kitaplar, e-postalar tarafından sayısız yazılı materyal bombardımanına uğruyoruz. Bunlara ek olarak iş ve sosyal yaşamımızda var olabilmek ve rekabet edebilmek için gereken bilgileri edinmemiz gerekiyor.
 
Bu yoğun materyallerin altından nasıl kalkacağız? Daha verimli okuyarak.
 
Okuma hızımızı artırabiliriz.
 
Daha seçici okuyabiliriz.
 
Yalnızca ihtiyaçlarımıza ya da amacımıza uygun olan bilgileri okuyabiliriz.
 
Eğitimde, yukarıdakilerin tümünü öğretiyor olacağım.
 
Normal okumada, dakikada yaklaşık 180 kelimeyi %60 anlama oranıyla okuruz.
 
Hızlı okumada, dakikada 800 kelimeyi %60 anlama oranıyla okuruz.
 
PhotoReading ile dakikada 20.000 – 30.000 kelimeyi okuma amacımıza yönelik olarak %80 oranında anlarız.
 
İki buçuk günlük bu eğitimde, her biri 300 sayfalık altı kitabı tamamlayacağız, dolayısıyla yanınızda kitap getirmenizi isteyeceğim.
 
PhotoReading, daha önceki okuma deneyimlerinizden tamamen farklı olacak.
 
Daha önce bu eğitimi almış olanlar, eğitime yeniden katılıp öğrendiklerini pekiştirebilir. İkinci sefer katılacak olan katılımcılarımızı, cüzi bir katılım miktarıyla aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Bu katılımcılarımızın Learning Strategies kurumundan kendilerine verilen orjinal sertifikayı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 
Daha fazla bilgi için Coach4Life ile irtibata geçin ya da bana e-posta gönderin.

nlpnow logo 6Istanbul, Türkiye’de, 19-25 Mar, 14-20 Mayis, 2016 tarihlerinde, Richarch Bandler’ın Society of NLP kurumundan lisanslı, NLP Practitioner Eğitimi veriyor olacağım. Bu eğitim, mükemmelliğe ve özgüvene ulaşmak, kendinizde ve diğerlerinde değişim gerçekleştirmek için ilk adımınız olacak.

 
1990’ların başlarında NLP’yi Richard Bandler’dan öğrendikten ve uzun yıllar onun asistanlığını yaptıktan sonra Society of NLP kurumunun lisanslı bir eğitmeni olarak tüm dünyada düzenli olarak lisanslı Practitioner ve Master Practitioner eğitimleri verdim. Dünya genelinde ve özellikle de Türkiye’deki eğitimlere iş ve özel hayatlarında, eğitimlerinde, ailelerinde mükemmellik elde etmek isteyen çok sayıda kişi katıldı.
 
Katılımcılarımız doktor, öğrenci, ev hanımı, emekli ya da çeşitli mesleklerden kişiler olabildiği gibi yalnızca ilgisini çeken kişiler de olabilmekte.
 
Kendinizde ve diğerlerinde değişim yaratabilme özgüvenini kazanın, nasıl iletişim kurduğumuzu ve insan beyninin nasıl çalıştığını öğrenin.
 
Daha fazla bilgi için Istanbul’daki NLPGrup ile iletişime geçiniz ya da bana e-posta gönderebilirsiniz.
 
İtalya ve Türkiye’den sonra birçok ülkede eğitimler vermeye ve konuşmalar yapmaya devam edeceğim. Eğitim konuları arasında farklı seviyelerde Lisanslı NLP, Tony Buzan’ın Lisanslı Zihin Haritaları, Hafıza Becerileri, Hızlı Okuma, Koçluk, Hipnoz ve Sahne Hipnozu yer alıyor.
 
Birçok özel firma ve kuruluş için ihtiyaçlarına yönelik olarak şirket işi eğitimler ve seminerler düzenlemekteyiz, şirket içi eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarınız için de benimle irtibata geçebilirsiniz. 
Categories
Italian Memory Mind Maps NLP PhotoReading Stage Hypnosis Türkçe Turkish

Corsi di lingua in Italia e in Turchia, Novembre 2012


 English version

Ho un certo numero
di corsi in arrivo e, per quelli che mi seguono e quelli che hanno
chiesto di essere informati sui corsi futuri, qui ce ne sono due che
terrò in Italia e Turchia.

In Italia terrò un
corso di PhotoReading dal 9 all’11 Novembre 2012 e si terrà presso
l’Hotel Residence Golf, Opera, Milano.

Nel mondo di oggi,
la nostra mente, viene sopraffatto da materiale scritto, da
giornali, riviste, manuali, libri, e-mail e dobbiamo per mantenere
noi stessi al top con le conoscenze necessarie per essere
competitivi nel nostro lavoro e a nostro agio nella vita sociale.

Come possiamo
selezionare questa grande quantità di materiale?

Leggendo in modo più
produttivo!

Siamo in grado di
accelerare la nostra velocità di lettura.

Siamo in grado di leggere
in modo più selettivo.

Siamo in grado di leggere
solo le informazioni che sono rilevanti per le nostre esigenze o
finalità.

Il corso vi insegnerà
tutto questo e molto altro.

Lettura normale, ci si può
aspettare di leggere a circa 180 parole al minuto (WPM) con il 60% di
comprensione.

Con lo Speed Reading
è detto che possiamo ottenere 800 WPM con il 60% di comprensione.

Con il PhotoReading siamo in grado di raggiungere 20.000 – 30.000 WPM con l’80% di
comprensione per lo scopo con il quale stiamo leggendo.

Nel corso due giorni
e mezzo giorno arriverai a foto leggere fino a sei libri, ciascuno
con 300 pagine. Ecco perché ti chiedo di portare con te alcuni libri
e tutti di 300 pagine circa.

PhotoReading non è
un modo di leggere che avete sperimentato prima.

Per coloro i quali
hanno completato il primo corso perché non venite a praticare ed a
rafforzare l’apprendimento, sarà fantastico rivivere il seminario
con un piccolo costo per coprire il noleggio della sala, ecc .

Ricordiamo a titti i
partecipanti che ritornano al corso di portare con se il certificato
originale firmato da Paul Scheele.

Contattate
Coach4Life per ulteriori informazioni opuure scrivetemi una email.

A Istanbul, Turchia,
17-23 novembre 2012, terrò un corso di Programmazione
Neurolinguistica della Società Richard Bandler. Il famosissimo
Practitioner PNL, il tuo primo passo verso l’ottenimento dell’
eccellenza, la fiducia in te stesso ed il cambiamento anche negli
altri!

Ho imparato la PNL
con Richard Bandler nei primi anni ‘90 e sono stato uno dei suoi
assistenti per moltissimi anni e, dopo aver conseguito la licenza
come Trainer con la Society of NLP ho insegnato a Practitioner e
Master Practitioner
in tutto il mondo, su base regolare e,
soprattutto, in Turchia molte persone hanno partecipato per ottenere
l’eccellenza nella loro vita, nella loro vita lavorativa, la loro
attività, la loro educazione, la loro famiglia.

I partecipanti alle
edizioni precedenti avevano estrazioni di ogni genere: casalinghe,
medici, studenti, principessa, disoccupato, pensionato o
semplicemente interessati al funzionamento della mente. Infatti tutti
sono invitati a partecipare a questo corso che cambia la vita.

Conquistare la
fiducia di apportare modifiche in voi stessi e negli altri, imparare
come si comunica e come il cervello umano elabora le informazioni per
ottenere il cambiamento.

Contatta NLPGrup a
Istanbul per maggiori informazioni anche tramite posta elettronica.

Continuerò a
fornire ulteriori corsi e conferenze in Italia e Turchia oltre a
molti altri paesi, insegnando PNL diversi livelli e, con licenza di
Tony Buzan, mappe mentali, abilità di memoria, lettura veloce,
Coaching, Ipnosi e Ipnosi da palcoscenico, per citarne solo alcuni.

Molte aziende e
organizzazioni hanno avuto “tailor made” corsi e seminari
studiati appositamente per le loro esigenze, se anche nella vostra
azienda necessitate di formazione interna o di consulenza, di
altissima qualità vi prego di contattarmi direttamente.

Categories
Italian NLP

NLPNOW – Il META MODELLO – Predicati non Specificati

 English Version  Türkçe versiyonu
PREDICATA NON SPECIFICATI
Il Meta Modello guarda ai model linguistici che noi costruiamo, i quali sono costruiti livello superficiale (per recuperate le informazioni) cancellate.
Un’affermazione che manca dei Predicati descrittivi di un’azione o di una cos a.
Affermazione:-

“Sta piovendo.”

Può essere sfidata con:-

Quanto forte sta piovendo?”

Affermazione:-

“Mi picchia.”

Può essere sfidata con:-

“Quanto forte ti picchia?”


Back to Meta Model diagram (click)

Ringraziamento speciale a Chiara Pozzoll per questa traduzione.

Categories
Italian NLP

NLPNOW – Il META MODELLO – Performativa Perduta

English Version Türkçe versiyonu

La
Performativa Perduta

Il Meta Modello (Meta Model English version) guarda
ai modelli linguistici che noi costruiamo, i quali sono costruiti al
livello
superficiale
,
per recuperare le informazioni

cancellate.

Nelle
affermazioni o giudizi noi facciamo riferimenti a persone o cose o
azioni, ma la persona che fa o compie l’azione manca o non è
citata.

“Lei
mi colpisce.”

La
persona che compie l’atto di colpire è omessa.

Come
Practitioner
di PNL
,
noi abbiamo bisogno di sfidare l’affermazione o recuperare
l’informazione omessa, chi compie l’azione di colpire.

“Chi
precisamente ti colpisce?” “Colpito da chi?”

Ringraziamento speciale a Chiara Pozzoll per questa traduzione.

Categories
Italian NLP

NLPNOW – Il Meta Modello

English Version   Türkçe versiyonu


Noi parliamo alle persone, comunichiamo, usando parole, gesti, movimenti del corpo, movimenti degli occhi, tonalità; è il modo in cui ci capiamo l’un l’altro, trasmettiamo e acquisiamo le informazioni. È’ una completa esperienza del corpo. Usiamo il linguaggio per esprimere i nostri pensieri e le nostre esperienze.

Abbiamo visto nell’articolo “NLPNOW – La Mappa non è il Territorio” il modello di acquisizione delle informazioni di George Miller 7 +/- 2 e nell’articolo “NLP Now – Struttura Superficiale Struttura Profonda” che la mente umana cancella, distorce e generalizza le informazioni, mentre assorbiamo o introduciamo informazioni e mentre comunichiamo i nostri pensieri ed esperienze alle altre persone.

Surface Structure =’s Struttura superficiale

Deep Structure =’s Struttura profonda

Sono state le osservazioni e gli apprendimenti di Richard Bandler e John Grinder, i co-fondatori della PNL, da Milton H Erickson, Virginia Satir e altri, che li aiutarono a comprendere il linguaggio, le regole che usiamo, la grammatica linguistica e transformazionale, che generarono il Meta Modello e portarono al libro del 1975 “La Struttura della Magia”.

Il Meta Modello ci dà la struttura per notare cosa manca dalla nostra comprensione del mondo o da quella delle altre persone e ci dà le domande che aiutano noi o loro a recuperare queste informazioni mancanti. 

Quando vediamo qualcosa (V – visivo), ci sono miliardi di pezzi di informazioni che ci bombardano in ogni momento. Leggendo questo articolo, ci sono le parole sullo schermo o sul foglio se hai stampato l’articolo. Ugualmente le parole che hai già letto, le parole che ancora devi leggere, l’area intorno all’articolo, i muri della stanza, il pavimento, il soffitto, i colori, tutti gli elementi sul tavolo; questi stanno ancora venendo assorbiti nel tuo cervello, sebbene tu non ti renda consapevolmente conto di tutte queste cose.

Tu cancelli queste cose dalla tua consapevolezza.

Mentre stai leggendo questo articolo, ci sono suoni (A- auditivo) intorno, forse suoni di macchine, traffico, il suono del frigorifero in cucina, i suoni dell’orologio. Molti di questi suoni sono cancellati dalla nostra consapevolezza, sebbene vengano assorbiti all’interno della nostra mente.

Ci sono odori (O – olfattivo) nella stanza o nello spazio che stai occupando, forse la cera che qualcuno usa per pulire, forse il profumo del pranzo che viene cucinato. Tu non sei consapevole di questi finché non vengono citati.

I sapori (G – gustativo) nella tua bocca, finché io non li ho citati, forse non ne eri consapevole.

Ugualmente per i tuoi piedi sul pavimento (K – cinestetico). Finché io non ho citato la sensazione, uno supporrebbe che non ci sia alcuna conoscenza consapevole di ciò. I capelli sulla tua testa. Sei ora consapevole dei capelli?

Noi cancelliamo molte informazioni o dettagli mentre acquisiamo informazioni. Sebbene a un livello non consapevole queste informazioni vengano assorbite, il nostro mondo consapevole è privato di queste informazioni.

Il lavoro di un Practitioner di PNL è aiutare i clienti ad arricchire il loro mondo con queste informazioni mancanti, ad andare alla struttura profonda, a fare un chunk down per acquisire conoscenza e comprensione. Questo sarebbe necessario e appropriato.

Quando una persona o un cliente comunicano informazioni, loro (e noi) cancellano anche informazioni. Per esempio:-

Colin ha letto un libro.

Ci sono molte informazioni mancanti: quale Colin, dove ha letto il libro, che libro ha letto, quanto velocemente ha letto, lui ha Fotoletto il libro?

Ancora, il lavoro di un Practitioner di PNL è acquisire o recuperare queste informazioni cosicché noi o il cliente abbiamo una migliore comprensione di cosa viene detto.

Quando il cliente o noi riceviamo queste informazioni, dobbiamo andare in una Ricerca Transderivazionale, andare nelle nostre esperienze passate per dare un senso, per avere una comprensione di cosa è stato detto; e spesso distorciamo questa informazione originale per far quadrare il nostro mondo, la nostra comprensione.

Considera l’affermazione seguente:

Lei mi ha colpito.

Che cosa capisci? Tu raggiungi una comprensione di cosa si voglia dire con questa affermazione.

La comprensione che ne risulta probabilmente diventa la verità per come tu la comprendi; noi quindi generalizziamo questa convinzione come fosse la verità, e non lo è, poiché ci sono molte informazioni mancanti, come quanto forte lei mi ha colpito, con cosa mi ha colpito e dove mi ha colpito.

Usando il Meta Modello, noi possiamo fare un chunk down, andiamo nella struttura profonda, recuperiamo le informazioni mancanti per ottenere un’immagine piena, una piena comprensione.

Articoli che indagano i modelli linguistici usati nel Meta Modello. Clicca qui.


Ringraziamento speciale a Chiara Pozzoll per questa traduzione.

Categories
Italian NLP Travels

NLP Practitioner Italy with Coach4Life and NLPNOW

One of the many countries I love to visit is Italy, especially when I am delivering training courses, the people are so warm and friendly, and so eager to learn.

We have just finished module one of two of an NLP (PNL) Practitioner Course with the Society of NLP with over 30 participants, one coming from Germany. Coach4Life the organisers have done a good job in organising such an event.
Although I have been giving NLP courses or trainings in Italy since the mid 1990’s, I do not think my name has ever appeared on any certification or licenses, that honour and credit was always taken by the organisers, so now my name will be in lights for once.
We had some great fun on this first module, setting a firm foundation to start with, so that we can build a strong knowledge of what Richard Bandler and John Grinder created so many years ago, meaning that when the course is finished, the participants can truly use the title of a Society of NLP Licensed Practitioner, and use the skills in many aspects of their life.
I can truly say even after the first module, I can see changes happening in people.
In many courses I have seen given by others as an NLP Practitioner, I have often seen a watered down version, missing out many of the elements required by the Society and Bandler, either through lack of knowledge or understanding, or that the subject has been learnt from someone who has learnt from someone else who has learnt from someone else, and so on and so on. Some courses even miss out one of the pillars of NLP, the work and practise of Milton Erickson.
So here is to module two in the next few weeks, and future courses organised by Coach4Life.
NLP Practitioner Course in Italy with Phillip Holt and Coach4Life
Categories
Italian Thoughts Travels

Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero Update

In the past I have written about the Italian Second World War aircraft, the Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero, or Sparrow Hawk.

It was my privilege to talk to Gianni Golfera’s Grandfather, who had flown this aircraft during the war, and how he had shot down two British Hurricanes.
It was on one of my trips to research my interests, that I visited Bletchley Park, once home in the Second War World to the Code Breakers that were able to break the secret Enigma Codes of the Germans, plus the home of the world’s first electronic computer, Colossus.
In Bletchley Park’s many displays, there are models of many aircraft that flew and fought in WWII, but one aircraft that was missing was the Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero, and as I had found as in my articles on Part of My History is Missing, I wanted other visitors to be aware of more of the WWII history.
Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero
Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero
So, to honour a great man, I donated my little plastic aircraft to the museum. I hope others will see it and wonder what has been missing from their learnings.
Categories
Italian NLP

Glossario di PNL

Glossario
di PNL

Molte
persone mi fanno domande sui termini usati in
PNL.
Questi vi possono aiutare.

Io
cercherò di descrivere le parole, ma per favore inviatemi commenti e
nuove parole come desiderate.

ciclo

Performativa
Perduta

Iniziare
una storia o una metafora, senza finirla iniziarne un’altra,
tornando poi a finire o concludere le storie o metafore.

La
persona o la cosa che fa l’azione è omessa. Vedi
Meta
Modello

Operatore
Modale di Possibilità

Parole
in linguistica che cambiano il modo in cui i processi possono
essere fatti, puoi, non puoi etc.

Pacing
(andare allo stesso passo)

Entrare
in rapporto con qualcuno e mantenere quel rapporto nel tempo.
Usato con il condurre.

Postulati
di conversazione

Il
porre una domanda in modo tale da farla diventare un comando.

Acutezza
sensoriale

Essere
molto consapevoli delle informazioni sensoriali di ogni
esperienza.

Ambiguità

Parole
o stati che possono essere interpretati in più di un modo.

Ambiguità
di punteggiatura

Unire
o fondere insieme senza punteggiatura due frasi non correlate come
se lo fossero.

Ambiguità
fonetiche

Due
parole che hanno la stessa pronuncia, ma significati differenti.
Riso/riso. Sole/sole.

Analogico

Una
variabile che può cambiare su un continuum, come dall’alto al
basso. Vedi
Digitale.
– acceso o spento.

Ancorare

Uno
stato o un processo che può essere catturato con una parola, una
vista, una sensazione, quando viene innescata la quale, fa sì che
quello stato o processo venga richiamato alla mente.

Associato

Vedere,
sentire, provare sensazioni come se uno facesse queste cose
dall’interno. Facendo realmente l’azione.

Auditivo

L’azione
del sentire o parlare.

Ben-Formato

Un
risultato o un’idea che è raggiungibile, controllabile ed
ecologico.

Bisogno
secondario

Quando
una funzione è derivata da un’altra azione, strategia o
processo che può essere problematico, una fobia etc.

Calibrazione

Notare
ed essere abili a riprodurre gli stati di un’altra persona.

Cancellazione

Quella
parte di un’esperienza che è stata omessa, rimossa dal processo
conscio.

Capacità

Una
strategia di successo per svolgere un compito.

Chunking

Prendere
un’idea o concetto, portarla dal particolare al generale a un
livello logico più alto per essere meno specifici, portarla dal
generale al particolare a un livello logico più basso per essere
più specifici.

Cinestesico

Il
senso del provare, internamente o esternamente, sensazioni,
emozioni.

Citazioni

Dire
qualcosa come se l’abbia detta qualcun’altro.

Come
dormire

La
convinzione delle persone che l’ipnosi sia dormire non è vera,
essa è uno stato come dormire, dove il soggetto è totalmente
cosciente dell’ambiente circostante.

Comportamento

Qualunque
comportamento che viene assunto, fisicamente o mentalmente.

Condurre

Le
azioni o i processi che le altre persone seguono.

Congruenza

Lo
stato di una persona che è in relazione, pensare e fare insieme,
per un risultato comune.

Consapevole

Lo
stato mentale nel quale siamo consapevoli del momento presente.

Convinzioni

Il
modo in cui una persona comprende il mondo dalla sua visione
generalizzata.

Cornice

Il
modo in cui percepiamo o capiamo qualcosa.

Criterio

Quello
che è importante in una certa situazione o processo.

Cross-over

(Mirroring)

Armonizzare il
movimento fisico della propria persona con il movimento di
un’altra persona.

Deduzione

Usare
domande e osservazioni, possibilmente con il Meta Modello, per
raccogliere informazioni sul comportamento.

Descrizione
sensoriale

L’usare
la descrizione sensoriale per descrivere un’esperienza.

Descrizioni
Multiple

Descrivere
un processo o un’esperienza da differenti posizioni o punti di
vista.

Digitale

Due
stati, quali possono essere vero o falso, sì o no, con nessuna
variabilità. Vedi
Analogico.

Dissociato

Vedere,
sentire, provare sensazioni come se uno guardasse se stesso fare,
non nell’esperienza. Vedi Associato.

Distorsioni

Una
non accurata rappresentazione di un’esperienza come
un’esperienza interna.

Downtime

L’andare
dentro i propri pensieri o sensazioni, in uno stato di
rilassamento o in uno stato ipnotico.

Ecologia

Avere
riguardo delle abitudini, convinzioni, valori, ambiente,
territorio circostante.

Entrare in
rapport

Agire
la postura, le azioni o il linguaggio di un’altra persona per
ottenere rapporto.

Epistemologia

Conoscere
in che modo noi sappiamo come sappiamo.

Equivalenza
complessa

Due
stati che non hanno attinenza l’uno con l’altro, ma sono uniti
insieme come se lo fossero.


Feedback
(nutrimento di ritorno)

Prima
Posizione

Stiamo
comunicando quello che volevamo comunicare?

Parte
delle Posizioni Percettive. Il vedere o essere se stessi.

Filtri
percettivi

Le
convinzioni, le idee, le esperienze individuali che creano il
proprio modello del mondo.

Fisiologico

Il
corpo fisico di una persona.

Generalizzazione

Unire
tutte le esperienze di natura simile in una specifica esperienza.

Gustativo

Il
senso del gusto V.A.K.O.G.

Identità

Il
modo in cui una persona vede se stessa, la propria immagine.

Incongruenza

Non
in accordo con, avere un conflitto con, spesso visto o espresso in
un comportamento.

Inconscio

Tutto
quello che non è nella mente conscia in un preciso momento.

Indici
referenziali non
specificati

Nomi
che non hanno alcun riferimento a chi appartengono o a cosa si
riferiscono.

Installare

Il
facilitare l’acquisizione di un nuovo stato o comportamento.

Intenzione

Il
risultato desiderato di un’azione.

interruzione
di schema

Mettere
in atto un processo o un’azione abituale di un individuo, poi
interromperlo, guidando l’individuo in un’altra direzione o
processo.

Ipnosi

Uno
stato, per esempio di rilassamento.

Linea
del tempo (
Timeline)

Come
le esperienze del passato, del presente, del futuro sono
posizionate nello spazio quando ci pensiamo.

Linguistica

Linguaggio,
il modo in cui il linguaggio è costruito.

Livelli
Neurologici

Differenti
livelli logici di esperienza, che coinvolgono: ambiente,
comportamento, capacità, convinzioni, identità e spirito.

Livello
Logico

Livelli
di informazioni, livelli più bassi sono pezzi di informazione
contenuta in un livello più alto di informazione.

Mappa
del Mondo

La
comprensione o la rappresentazione che una persona fa del mondo
attraverso la propria esperienza.

Meta

Più
di, più grande di, al di là di.

Meta
Mode
llo

Diagramma
del M
eta
Modello

Usare
il linguaggio per recuperare la struttura profonda di una
convinzione, esperienza o comprensione. L’opposto del Milton
Model.

Un
diagramma che mostra i modelli del linguaggio del
Meta
Modello

con collegamenti per le spiegazioni.

Meta
progra
mmi

Abitudini
con le quali filtriamo le informazioni delle esperienze per
ottenere informazioni o comprensioni.

Meta-cognizione

Essere
capace di spiegare la conoscenza alle altre persone.

Metafora

Raccontare
una storia con un significato nascosto, avendo una situazione
confrontabile come la situazione reale.

Milton
Model

Usare
modelli di linguaggio vaghi, cosicché la mente inconscia deve
accedere alle risorse individuali per ottenere la comprensione.
Derivato dal lavoro di Milton Erickson. L’opposto del Meta
Modello.

Modalità

I
Sistemi rappresentazionali V.A.K.O.G.

Modellare

L’azione
o il processo di scoprire il modo in cui un processo funziona
nella sequenza in cui accade.

Modello

Parola
usata per descrivere il modo in cui un processo è fatto, con
V.A.K.O.G.

Movimenti
di Accesso

Mentre
una persona pensa o processa informazioni, dà informazioni con il
respiro, i gesti, i movimenti degli occhi.

Movimenti
Oculari di Accesso

Il
movimento degli occhi che indica il processare le informazioni,
visivo, auditivo, sia interno sia esterno, cinestesico e auditivo
digitale.

Neuro

Il
modo in cui gli esseri umani processano le informazioni nel
cervello.

Nominalizzazione

Trasformare
un verbo in un nome. Amare diventa amore.

Nuovo
Codice PNL

“Nuova”
PNL: descrizioni e idee da John Grinder et al.

Olfattivo

Il
senso dell’olfatto. V.A.K.O.G.

Operatore
Modale di Necessità

Parole
in linguistica per cambiare le regole o il modo in cui noi
processiamo le informazioni, dovresti potresti, vorrai etc.

Parti

Le
azioni o le intenzioni inconsce che ci guidano.

PNL

Programmazione
Neuro-Linguistica. Il modo in cui le persone raggiungono
l’eccellenza e il modo in cui strutturano quell’esperienza.

Ponte
sul futuro

Provare
mentalmente qualche evento o avvenimento futuro con un risultato
positivo.

Posizioni
percettive

Come
noi comprendiamo il mondo dalla nostra posizione (1^ posizione),
da quella di un’altra persona (2^ posizione), da quella di un
osservatore esterno (3^ posizione), da una 4^ che può essere
aggiunta, per esempio quella di un Marziano.

Predicati

Le
parole basate sui sensi che indicano l’uso dei sistemi
rappresentazionali. V.A.K.O.G.

Presupposizioni

Affermazioni
o idee che sono ritenute ovvie per dare senso a una comunicazione.

Processo
degli Occhi Chiusi

Usato
per descrivere il processo dell’andare in trance o ipnosi.

Quantificatori
u
niversali

Usati
nel Meta Modello, ciò che in termini linguistici unisce ‘ciascuna
cosa’ in una parola, ‘tutti’, ‘nessuno’.

Rapport

Stabilire
e mantenere fiducia e comprensione tra le persone.

Rappresentazione

Come
le informazioni basate sui sensi V.A.K.O.G. sono immagazzinate
nella mente.

Rappresentazioni
interne

In
che modo le informazioni vengono immagazzinate nella mente,
Visivamente, Auditivamente, Cinestesicamente, i sapori e gli
odori.

Reincorniciamento
del contenuto

Il
prendere uno stato e dargli un significato diverso.

Reincorniciamento
del contesto

Il
prendere uno stato e usarlo in un altro contesto o situazione.

Re-incorniciare

Cambiare
un’idea, una convinzione o una cornice di riferimento, emettendo
un’altra affermazione che dà alla convinzione originale un
nuovo significato.

Ricerca
T
ransderivazionale

Il
processo di accedere alle esperienze e alle rappresentazioni per
dare un senso all’esperienza presente.

Risorse

Ogni
esperienza, apprendimento, stato, strategia che può essere usata
per raggiungere un risultato.

Rispecchiamento

(Mirroring)

Rispecchiare i
movimenti fisici di un’altra persona agendo precisamente i suoi
stessi movimenti.

Risultato

Uno
specifico risultato su base sensoriale di un evento futuro che è
ben-formato.

Rompere il
rapport

Rompere
il rapporto agendo modelli differenti, troncare il modello.

Seconda
Posizione

Una
parte delle posizioni percettive, che è quella di vedere le cose
dal punto di vista di un’altra persona.

Sinestesia

Il
collegare un senso ad un altro senso automaticamente.

Sistema
guida

Il
sistema rappresentazionale per caricare le informazioni dentro la
mente conscia.

Sistema
preferenziale

Il
sistema rappresentazionale maggiormente usato per processare
informazioni o esperienze.

Sistema
rappresentazionale

I
sistemi sensoriali V.A.K.O.G. (Visivo, Auditivo, Cinestesico,
Olfattivo, Gustativo) immagazzinati nella mente.

Sovrapposizione

Il
funzionare o comunicare con un senso o sistema rappresentazionale
che dà l’accesso in un altro. Il vedere nell’udire.

Stato

Lo
stato d’animo in cui una persona è in un dato momento, che è
l’insieme dei processi fisici e psicologici in quel momento.

Stato
Risorsa

Lo
stato in cui sia lo stato fisico sia quello psicologico sono molto
buoni per raggiungere buoni risultati.

Storico

Tornare
indietro, rivedere, richiamare alla mente, usando la stessa
tonalità, parole, azioni.

Strategia

Come
una persona raggiunge un risultato, il processo dei pensieri e dei
comportamenti, definito da V.A.K.O.G.

Struttura
Profonda

Quella
parte della comunicazione che è stata omessa, lasciando solo la
struttura superficiale.

Struttura
Superficiale

La
comunicazione che noi facciamo, cancellando o tralasciando
informazioni dalla struttura profonda.

Submodalità

I
Sistemi rappresentazionali V.A.K.O.G. suddivisi in parti più
piccole, l’udire – pesante, leggero, lontano, vicino.

T.O.T.E.

Test,
Operazione, Test, Uscita (Exit). Un modello di una strategia.

Terza
posizione

Parte
delle posizioni percettive, quella del vedere le cose dalla
posizione di un osservatore.

Tradurre

Il
processo di riformulare le parole da un sistema rappresentazionale
di predicati a un altro.

Trance

Lo
stato alterato di ipnosi.

Tuple
(4-Tuple)

Il
veloce metodo manuale di prendere nota delle strategie o delle
esperienze usando le quattro primarie modalità o sistemi
rappresentazionali, V.A.K.

Uptime

Quando
l’attenzione o lo stato sono consapevoli di ogni cosa.

Valori

Quelle
convinzioni che sono importanti.

Varietà
indispensabile

Saper
essere flessibile così da avere scelta di comportamento e
pensiero.

Verbi
non
specificati


Predicati

Il
processo non è descritto con un avverbio, come se fosse stato
tolto. Lui ha corso. Come ha corso, velocemente o lentamente?

Visivo

Il
senso della vista.

Visualizzazione

L’atto
di immaginare di vedere cose nella mente, con il terzo occhio
.

INDICE

Ringraziamento speciale a Chiara Pozzoll per questa traduzione.