Categories
NLP Travels Turkish

More of the travels – Audi cars

Audi Cars Gaziantep 2
Audi Cars Gaziantep 2
More staff of Acarsan, Audi Cars finish the six day course which will help them in their work and personal life.
Great people, and thank you guys for all your support during our time together.
See you soon.
Categories
NLP Travels Turkish

More Travels – Audi Cars

It is always a pleasure to work with corporate clients, and the staff from Audi Cars here in Gaziantep in Southern Turkey has been no exception.

Audi Cars Gaziantep
Audi Cars Gaziantep
Some of the staff from many departments of Acarsan Audi in Gaziantep (Southern Turkey), from sales, marketing, fleet, accounts, attended the first of some courses designed to help in team work, and increase productivity for the company.
Fantastic group of people.
My thanks goes to Mehpare Kileci of Gap Danışmanlık for organising the even and her translation.
Categories
Coaching Italian Memory Mind Maps NLP Phobias PhotoReading Stage Hypnosis Türkçe Turkish

Coming Courses in Italy and Turkey, November 2012

 Italian Version    Türkçe versiyonu

I have a number of courses coming up, and for those that follow me, and those who have asked to be informed about future courses here are two I will be giving in Italy and Turkey.

PhotoReading
PhotoReading

In Italy I will hope to be giving a PhotoReading courses in the near future. If you would like to organise participants to take the 2.5 (two and a half day) course, please contact Phillip Holt.

In Turkey the next PhotoReading course will be 1-2-3 June 2016.

In todays world we are being overwhelmed with written material, perhaps by journals, magazines, manuals, books, emails, and to keep ourselves at the top, with the knowledge needed to compete and exist in our work and social lives.

How can we get through this vast amount of material? By reading more productively.

We can speed up our reading speeds.

We can read more selectively.

We can read only that information that is relevant to our needs or purpose.

On the course I will teach you all the above and more.

Normal reading, we can expect to read at approximately 180 Words Per Minute (WPM) with 60% comprehension.

With speed-reading it is said we can achieve 800 WPM with 60% comprehension.

With PhotoReading we can achieve 20,000 – 30,000 WPM with 80% comprehension for the purpose we are reading for.

Over the two and a half day course we will get through six books, each with 300 pages, so I will ask you to
bring some books with you.

PhotoReading is not reading you have experienced before.

For those who have completed the course before, why not come along to practice and reinforce your learning, it will be fantastic to see you again for a small charge to cover the hire of the room etc. Remember for returning participants, you must have and produce the official Learning Strategies sealed certificate.

Contact the organisers Phillip for more information or email me.

nlpnow logo 6In Istanbul, Turkey, 19-25 March 2016 and 14-20 May 2016, I will be giving a course Licensed by Richard Bandler’s Society of NLP, the NLP Practitioner Course, your first step into obtaining excellence, confidence and change in yourself and others. Also I will give a NLP Master Practitioner in Istanbul 23-31 May 2016.

Learning NLP with Richard Bandler in the early 1990’s and being one of his assistants for many years and becoming a Licensed Trainer with the Society of NLP, I have taught licensed Practitioner and Master Practitioner courses all over the world on a regular basis, especially in Turkey, many people have attended to gain excellence in their life, their work life, their business, their education, their family.

Previous participants have come from wide ranging backgrounds, housewives, doctors, students, princess, unemployed, retired or just interested, all are welcome to attend to this life changing course.

Gain the confidence to make changes in yourself and others, learn how we communicate and how the human brain processes information of change.

Contact NLPGrup in Istanbul for more information or email me.

I will continue to deliver more courses and talks will be following in Italy and Turkey plus many other
countries, covering Licensed NLP at different levels, Licensed TonyBuzan’s Mind Maps, Memory Skills, Speed-reading, Coaching, Hypnosis and Stage Hypnosis to name just a few.

Many companies and organisations have had in-house courses and seminars designed specifically for their needs, so should your company have requirements for in-house training or consultancy, please contact me for information and discussion.

Categories
Hypnosis Italian Memory Mind Maps NLP PhotoReading Stage Hypnosis Türkçe Turkish

İtalya ve Türkiye’deki Eğitimler, Kasım 2012

Yakın dönemde düzenleceğim çeşitli eğitimleri takip edenler ve eğitimlerimle ilgili bilgi almak isteyenler için, yakında İtalya ve Türkiye’de iki eğitim veriyor olacağım.

PhotoReading
PhotoReading
İtalya’da 9-11 Kasım tarihleri arasında Milano’daki Golf Residence Otel’inde PhotoReading eğitimi veriyor olacağım.
 
Günümüz dünyasında gazeteler, dergiler, manüeller, kitaplar, e-postalar tarafından sayısız yazılı materyal bombardımanına uğruyoruz. Bunlara ek olarak iş ve sosyal yaşamımızda var olabilmek ve rekabet edebilmek için gereken bilgileri edinmemiz gerekiyor.
 
Bu yoğun materyallerin altından nasıl kalkacağız? Daha verimli okuyarak.
 
Okuma hızımızı artırabiliriz.
 
Daha seçici okuyabiliriz.
 
Yalnızca ihtiyaçlarımıza ya da amacımıza uygun olan bilgileri okuyabiliriz.
 
Eğitimde, yukarıdakilerin tümünü öğretiyor olacağım.
 
Normal okumada, dakikada yaklaşık 180 kelimeyi %60 anlama oranıyla okuruz.
 
Hızlı okumada, dakikada 800 kelimeyi %60 anlama oranıyla okuruz.
 
PhotoReading ile dakikada 20.000 – 30.000 kelimeyi okuma amacımıza yönelik olarak %80 oranında anlarız.
 
İki buçuk günlük bu eğitimde, her biri 300 sayfalık altı kitabı tamamlayacağız, dolayısıyla yanınızda kitap getirmenizi isteyeceğim.
 
PhotoReading, daha önceki okuma deneyimlerinizden tamamen farklı olacak.
 
Daha önce bu eğitimi almış olanlar, eğitime yeniden katılıp öğrendiklerini pekiştirebilir. İkinci sefer katılacak olan katılımcılarımızı, cüzi bir katılım miktarıyla aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Bu katılımcılarımızın Learning Strategies kurumundan kendilerine verilen orjinal sertifikayı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 
Daha fazla bilgi için Coach4Life ile irtibata geçin ya da bana e-posta gönderin.

nlpnow logo 6Istanbul, Türkiye’de, 19-25 Mar, 14-20 Mayis, 2016 tarihlerinde, Richarch Bandler’ın Society of NLP kurumundan lisanslı, NLP Practitioner Eğitimi veriyor olacağım. Bu eğitim, mükemmelliğe ve özgüvene ulaşmak, kendinizde ve diğerlerinde değişim gerçekleştirmek için ilk adımınız olacak.

 
1990’ların başlarında NLP’yi Richard Bandler’dan öğrendikten ve uzun yıllar onun asistanlığını yaptıktan sonra Society of NLP kurumunun lisanslı bir eğitmeni olarak tüm dünyada düzenli olarak lisanslı Practitioner ve Master Practitioner eğitimleri verdim. Dünya genelinde ve özellikle de Türkiye’deki eğitimlere iş ve özel hayatlarında, eğitimlerinde, ailelerinde mükemmellik elde etmek isteyen çok sayıda kişi katıldı.
 
Katılımcılarımız doktor, öğrenci, ev hanımı, emekli ya da çeşitli mesleklerden kişiler olabildiği gibi yalnızca ilgisini çeken kişiler de olabilmekte.
 
Kendinizde ve diğerlerinde değişim yaratabilme özgüvenini kazanın, nasıl iletişim kurduğumuzu ve insan beyninin nasıl çalıştığını öğrenin.
 
Daha fazla bilgi için Istanbul’daki NLPGrup ile iletişime geçiniz ya da bana e-posta gönderebilirsiniz.
 
İtalya ve Türkiye’den sonra birçok ülkede eğitimler vermeye ve konuşmalar yapmaya devam edeceğim. Eğitim konuları arasında farklı seviyelerde Lisanslı NLP, Tony Buzan’ın Lisanslı Zihin Haritaları, Hafıza Becerileri, Hızlı Okuma, Koçluk, Hipnoz ve Sahne Hipnozu yer alıyor.
 
Birçok özel firma ve kuruluş için ihtiyaçlarına yönelik olarak şirket işi eğitimler ve seminerler düzenlemekteyiz, şirket içi eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarınız için de benimle irtibata geçebilirsiniz. 
Categories
Italian Memory Mind Maps NLP PhotoReading Stage Hypnosis Türkçe Turkish

Corsi di lingua in Italia e in Turchia, Novembre 2012


 English version

Ho un certo numero
di corsi in arrivo e, per quelli che mi seguono e quelli che hanno
chiesto di essere informati sui corsi futuri, qui ce ne sono due che
terrò in Italia e Turchia.

In Italia terrò un
corso di PhotoReading dal 9 all’11 Novembre 2012 e si terrà presso
l’Hotel Residence Golf, Opera, Milano.

Nel mondo di oggi,
la nostra mente, viene sopraffatto da materiale scritto, da
giornali, riviste, manuali, libri, e-mail e dobbiamo per mantenere
noi stessi al top con le conoscenze necessarie per essere
competitivi nel nostro lavoro e a nostro agio nella vita sociale.

Come possiamo
selezionare questa grande quantità di materiale?

Leggendo in modo più
produttivo!

Siamo in grado di
accelerare la nostra velocità di lettura.

Siamo in grado di leggere
in modo più selettivo.

Siamo in grado di leggere
solo le informazioni che sono rilevanti per le nostre esigenze o
finalità.

Il corso vi insegnerà
tutto questo e molto altro.

Lettura normale, ci si può
aspettare di leggere a circa 180 parole al minuto (WPM) con il 60% di
comprensione.

Con lo Speed Reading
è detto che possiamo ottenere 800 WPM con il 60% di comprensione.

Con il PhotoReading siamo in grado di raggiungere 20.000 – 30.000 WPM con l’80% di
comprensione per lo scopo con il quale stiamo leggendo.

Nel corso due giorni
e mezzo giorno arriverai a foto leggere fino a sei libri, ciascuno
con 300 pagine. Ecco perché ti chiedo di portare con te alcuni libri
e tutti di 300 pagine circa.

PhotoReading non è
un modo di leggere che avete sperimentato prima.

Per coloro i quali
hanno completato il primo corso perché non venite a praticare ed a
rafforzare l’apprendimento, sarà fantastico rivivere il seminario
con un piccolo costo per coprire il noleggio della sala, ecc .

Ricordiamo a titti i
partecipanti che ritornano al corso di portare con se il certificato
originale firmato da Paul Scheele.

Contattate
Coach4Life per ulteriori informazioni opuure scrivetemi una email.

A Istanbul, Turchia,
17-23 novembre 2012, terrò un corso di Programmazione
Neurolinguistica della Società Richard Bandler. Il famosissimo
Practitioner PNL, il tuo primo passo verso l’ottenimento dell’
eccellenza, la fiducia in te stesso ed il cambiamento anche negli
altri!

Ho imparato la PNL
con Richard Bandler nei primi anni ‘90 e sono stato uno dei suoi
assistenti per moltissimi anni e, dopo aver conseguito la licenza
come Trainer con la Society of NLP ho insegnato a Practitioner e
Master Practitioner
in tutto il mondo, su base regolare e,
soprattutto, in Turchia molte persone hanno partecipato per ottenere
l’eccellenza nella loro vita, nella loro vita lavorativa, la loro
attività, la loro educazione, la loro famiglia.

I partecipanti alle
edizioni precedenti avevano estrazioni di ogni genere: casalinghe,
medici, studenti, principessa, disoccupato, pensionato o
semplicemente interessati al funzionamento della mente. Infatti tutti
sono invitati a partecipare a questo corso che cambia la vita.

Conquistare la
fiducia di apportare modifiche in voi stessi e negli altri, imparare
come si comunica e come il cervello umano elabora le informazioni per
ottenere il cambiamento.

Contatta NLPGrup a
Istanbul per maggiori informazioni anche tramite posta elettronica.

Continuerò a
fornire ulteriori corsi e conferenze in Italia e Turchia oltre a
molti altri paesi, insegnando PNL diversi livelli e, con licenza di
Tony Buzan, mappe mentali, abilità di memoria, lettura veloce,
Coaching, Ipnosi e Ipnosi da palcoscenico, per citarne solo alcuni.

Molte aziende e
organizzazioni hanno avuto “tailor made” corsi e seminari
studiati appositamente per le loro esigenze, se anche nella vostra
azienda necessitate di formazione interna o di consulenza, di
altissima qualità vi prego di contattarmi direttamente.

Categories
English Courses Travels Turkish

Learning English with NLP

My travels giving courses, talks and presentations, takes me to many countries around the world, East to West, and I enjoy my work.

I have just completed a ten day course in the southern Turkish city of Antalya, where the participants learned the English language.
Working with Kaya Firat of BIZ, we took participants with some knowledge of English, and over the days together, from 4pm until 10pm, we helped them, nurtured them, taught them how to speak and converse in English so much better.
Biz Egitim Dansmanik, Antalya, with Phillip Holt, Learning English
Biz Egitim Dansmanik, Antalya, with Phillip Holt, Learning English
I was amazed by how over the time together, peoples confidence grew, that they were more willing to engage in conversation, especially with myself who speaks no Turkish.
There is no magic switch in the brain that will instantaneously take a non English speaking person into a fluent English speaker, there is a need of practise, practise, practise.
There is a need to engage the whole body to speak a language, the tongue, the breathing, the jaw, the muscles, and those that followed the course and participated in the exercises, certainly improved their English.
Should you or your organisation need help in Learning English with NLP contact Phillip Holt by clicking on the email link on the left, or send a comment below.
I love my work.
Categories
Memory Mind Maps NLP PhotoReading Presentations Travels Türkçe Turkish

Antalya Koleji or A Day in Antalya College School

A few weeks ago it was my privilege to be invited to give a days seminar to Antalya Koleji, or Antalya College School, in Southern Turkey. 

A full report can be seen by clicking here, but be warned, it is in Turkish.
Thank you Asuman for translating the entry into English :-

Seminar on Developing Memory Techniques and Learning Skills
 
NLP Master Phillip Holt gave a seminar to 5th grade students on Memory Techniques and Learning Skills.
 
NLP Expert Phillip Holt helped the students gain an understanding of what Mind Maps are and where they can use the technique.
 
Holt stated that Mind Maps is a useful learning and remembering tool that helps the individuals visualise and recall when necessary an idea or concept through creative ways. Students also played interactive games covering the seminar theme.
 
Primary School 5th grade students used Mind Maps to make learnings lasting, imagining the items given by the NLP Expert Phillip Holt, and visualising them in a memory exercise.

What a wonderful day we had, a hall full of children, eager to learn and at the same time have fun, new ways of learning. 
Within the day they had learned how to count to ten in Japanese, they had learned the English names of the planets in our Solar System, they had remembered over twenty random words, and could recite them back to me in order backwards and forwards, they had learned how to do Mind Maps.
Antalya Koleji or Antalya College School with Phillip Holt
Antalya Koleji or Antalya College School
with
Kaya Firat and Phillip Holt 
In the afternoon, just before they left for home, the schools principal came into to hall, and they all stood on the stage, and demonstrated to her their new knowledge by counting in Japanese and telling her the planets and the random words I had given them.
What a privilege to work with children like this.
Categories
PhotoReading Turkish

PhotoReading in Gaziantep, Turkey

Another course come to an end, and the PhotoReading course in Gaziantep in Southern Turkey, (click to read feedback) was an especially fulfilling one for me, as we had fun, we learned so much together, and the participants all gained knowledge from the 5 books they PhotoRead during the three days we had together. It was as if they had spent perhaps months of study, as I listened to the feedback as they described the contents of their books that they had no knowledge of prior to coming on the course.

     
Some of the Photoreaders page turning on the PhotoReading course in Gaziantep, Souther Turkey.

We had a lovely girl of eleven years old, Zeynep, who held her concentration on the course the whole time, participated in all the exercises, which gave her wonderful results on the last afternoon, even amazing the adults who helped her and each other during the activation stage.

The course was for Turkish people, unfortunately, I speak no Turkish, well perhaps I can count from one to six, and know a few words like “aşkim” pronounce “ashcum“, I need translators like Mehpare Kileci of Gap Consultancy who organises and promotes my courses, to efficiently and accurately translate my training which I deliver in English. I have been very lucky in finding such people, who sit by my side and work from 9 in the morning till 6 at night. I admire their abilities and their tenacity in putting up with me.

Being that I deliver all my courses, no matter what country I am in, it means that English speaking participants can also join the course. And so Gianfranco Pozizzi, an Italian who is working for a short period of time with Gap Consultancy to teach Italian, joined the PhotoReading course.


Gianfranco Pozizzi working on Mind Maps and PhotoReading

Gianfranco brought with him five books written in Italian to learn PhotoReading, and one exercise I love to teach is to get a participant to swap a book which they have already read and understand with another participant who likewise has read and understands their book. I ask that the persons receiving the book should not have read the book or know the subject matter it contains.

Non of the Turkish participants had any knowledge of the Italian language, so I stepped in.

I have been teaching and training in Italy for over ten years, and my knowledge of the Italian language is slightly better than Turkish, I can count to ten and order a cup of tea with milk. But, I have PhotoRead the Italian-English-Italian dictionary, and by belief is that this information is in my inner subconscious mind and is available to me, plus my belief that I am a good PhotoReader enabled me to work with Gianfranco.

He took my book written in English by Owen Fitzpatrick on time management and I took Gianfranco’s to PhotoRead. This was on day two of the course, and we did not activate, or start asking questions until day three.

When I started telling Gianfranco about his book, the book I had PhotoRead, the book which I had had in my hands for perhaps twelve minutes, his mouth dropped. I had to smile to myself inside, because once again, I was able to take a book in a language I cannot speak, in a language I cannot read, but have had exposure to, and was able to know the contents.

I was even able to give Gianfranco Italian words which were important within the context of the book and which were within the book, but I did not know the meaning of.

What a convincer for Gianfranco and others on the course as he relaid what had happened after the exercise to the participants. I just hope that the book I had given him, which he was able to tell me about, will make a difference in his life to manage his time better.

        

        
Participants on the PhotoReading Course in Gaziantep explaining their four books on Mind Maps and Syntopic Reading

Oh I love my work. It is just a pity I had a bad tummy on the last day. Never eat salads in a foreign country. Oh big Poo Poo.Photoreading Participants Gaziantep June 2009

Contact Gap Consultancy for more courses.

PhotoReading, Feedback from Gaziantep. Fotografik Okuma (Click to read)

Categories
Mind Maps NLP PhotoReading Türkçe Turkish

Ailece sınava hazırlanıyoruz

Phillip Holt, beynin bir şeyi üç kez öğrenmesi gerektiğini, eğer üç kez tekrar edilirse o konunun hatırlanacağını söyledi.


Dünyaca ünlü NLP uzmanı, zihin haritaları ve  hızlı okuma teknikleri alanında lisanslı eğitmen Phillip Holt, beynin bir şeyi üç kez öğrenmesi gerektiğini, eğer üç kez tekrar edilirse o konunun hatırlanacağını söyledi.  


Özel Sanko Okulları’nın veli ve öğrencilerine yönelik ikinci kez düzenlediği  ‘’Ailece Sınava Hazırlanıyoruz’’ konferansına katılan Holt, hatırlamak ve daha verimli ders çalışma becerileri  konuları üzerinde durdu.


Her bireyin beyin kapasitesinin  dünya hafıza şampiyonu Tony Buzan’ın beyin kapasitesiyle aynı olduğunu, farklılığın beynin kullanılma biçiminden kaynaklandığını vurgulayan Holt hafızanın kullanımı için nesneleri hayal edip onu resme dönüştürmenin önemini belirtti.


Verimli öğrenme ve hatırlamanın tekrarlamalarla mümkün olacağının altını çizen Holt ‘’Beynin bir şeyi üç kez öğrenmesi lazım, eğer üç kez tekrar ederseniz hatırlarsınız’’ dedi.


Holt  düzenli uykunun öğrenilenin özümsenmesi için şart olduğunu, rahatlama tekniklerini bilmenin ise stresi azaltacağı için öğrenme ve hatırlamayı kolaylaştıracağına dikkati çekti.


Holt, sunumunun ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

As in the Gaziantep TelgrafSee http://www.telgraf.net/haberler.asp?haberID=9513&showSt=false

Categories
English Courses Hypnosis Turkish

Two Phillip Holt’s

Over the last couple of days, news has come to me that I am in two places at the same time.

How can that be?

There seems to be two of me.

There is the one in my shoes now giving training, and another one here in Istanbul, Turkey, who is teaching hypnosis.

I became confused as I know which one is me, I am in my shoes, and my feet hurt, so I know it is me.

Perhaps my feet hurt because there is someone else getting in my shoes at the same time.

There has always been ‘Little Phillip‘ trainers, people who have been on my courses and copied what I do, and then deliver the same courses, often word for word, even using my same stories or metaphors and jokes, but this is different.

A person calling themselves Phillip Holt, is delivering hypnosis in courses.

The strange thing is this person is Turkish. Surely they must realise that ‘Phillip Holt is not a Turkish name, and the participants will realise that something strange is going on.

Just in case the person wants to copy me even more, he should make his hair grey, grow a beard, age a little, speak English with a British accent, and put on some weight.

Just in case he does not know what I look like this is a picture of me.The real Phillip Holt