Author Archives: nlpnowcom

NLP Now – Meta Model – Evrensel Belirleyiciler -Türkçe – Turkish

Published by:

                                                                                                                                               English version

Evrensel Belirleyiciler


Meta Model yüzeysel seviyedeki veya silinerek aktarılan bilgideki kullandığımız dil kalıplarına bakar.


İnsanlar ifadelerinde  çoğunlukla ,benzer gruba dahil olan veya benzer olan nesneleri ve insanları , geneller veya biraraya toplar.
 
        “İnsanların hepsi çay içmeyi sever.”       “Hiçkimse beni sevmiyor.”


Hepsi ve hiçkimse kelimeleri tipik Evrensel Belirleyicilerdir öyleki  dünyadaki tüm insanların ilgili ifadede belirtilen eylemi yerine getirdiğini varsayar. Açıktırki durum böyle değildir. Tabii ki herkes çay içmeyi sevmeyecektir ve umarım bu dünyada beni seven birileri vardır.
 
Evrensel Belirleyiciyi  soru formu ile kullanarak geri püskürtürüz:-


         “Hepsi mi?”


Konuşan kişi Transeğilimli araştırmaya yönelmeli, geçmiş deneyimlerine erişerek, kullandığı original ifadenin doğruluğu ile örnekler bulmak üzere içe dönmelidir. Birkaç sayılabilir örnek bulabilir ama bu arada meydan okunan ifadesinin yanlışlığı ile ilgili kanıtı da bulacaktır.


İnsanların hepsinin çay içmekten hoşlanmadığını farkettiklerinde biz de ifadedeki Kayıp Özneyi arayarak özellikle kimin çay içmeyi sevdiği ile ilgili meydan okumamızı yapabiliriz.


        “Özellikle kim çay içmeyi seviyor?“


Tipik Evrensel Belirleyici Kelimeler aşağıda belirtilmiştir:-


            Hepsi , her , asla , herzaman , yalnız , herkes , herşey , hiçkimse, vsr.

translation by E. MINE BALIK

Do you believe everything you are told?

Published by:

Over the last few weeks I have been working in Turkey, long hours, often from 8:30am until 7pm with little breaks. It has placed a big strain on my relationships, but work is work.

The temperature here in Istanbul has not helped. It has been very hot and humid, perhaps not as hot as it is in my home town of Bukit Mertajam near Penang in Malaysia, (click to see personal web page), but there it is expected and the infrastructure is set-up to handle it, with air conditioners a must.

I have been staying in hotels, three so far on this trip, as I say, it seems I never sleep in the same bed more than ten days. Two of the hotels were non tourist or non foreigner hotels, the latest is the Seminal Hotel very near Taxim Square, a typical tourist hotel, full of holiday makers, attendees to conferences, all out to enjoy themselves, staying up until all hours of the morning, and banging doors and shouting to each other before sleeping.

The hotels will have TV’s in their rooms, but obviously the non tourist hotels will not cater to non Turkish speakers, so why provide English speaking TV programs. The Seminal does have CNN news channel, but once you have seen the news, the second or third time the same news is broadcast each hour, makes me want to tear my hair out. The BBC World News channel is unwatchable.

I still watch, especially to see the weather forecast. Why do we do it. Mee Len, my wife, will sit and watch the weather for the next day and will not remember it half an hour later. I am the same, but I want to know what will happen.

This morning, CNN said that Istanbul would be very sunny and hot, no clouds anywhere. I opened the curtains, to see no sun but clouds, and at 2pm in the afternoon, still no sun.

Apart from no sun, we have had rain, and lots of it.

NLP Now – Meta Modeli 2 – Türkçe – Turkish

Published by:

  English version
Meta Modeli

DIŞ DÜNYA İLE İLETİŞİMİMİZ
İÇ DÜNYA İLE İLETİŞİMİMİZ

KAYIP ÖZNE
ÖN VARSAYIMLAR
ZİHİN OKUMA
EVRENSEL BELİRLEYİCİLER
KİP OPERATÖRLERİ
NEDEN VE SONUÇ
İSİMLEŞTİRME
YÜKLEMLER
KARMAŞIK DENKLEŞTİRME
KARŞILAŞTIRMALI SİLMELER
ZAMAN VE UZAM
REFERANS ENDEKSİNİN EKSİKLİĞİ
GENELLENMİŞ İSİMLER
DUYUSAL
BELİRSİZ YÜKLEMLER

Click on the language pattern for more information.

Dış Dünya ile İletişimimiz

Bu insanın dünyayı idrak etme ve tanımlaması ile otraya çıkan bakış açısıdır.

İç dünyamız ile iletişimimiz.

Bu insanın kendi idrakı , kendi anlayışı

For a full description of the Meta Model click here.

translation by E. MINE BALIK

NLP Now – Meta Modeli – Türkçe – Turkish

Published by:

İnsanlarla konuşuruz,iletişim kurarken kelimeleri kullanırız, jestler yaparız, beden dilini kullanırız, göz hareketlerini kullanırız, tonlama yaparız , tüm bunlar bizim bilgi toplarken ve aktarırken birbirimizi anlama biçimimizi oluşturur. Bu bütün beden deneyimidir. Düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi ifade etmekte dili kullanırız.

NLP_NOW ‘ da bulunan harita belirttiği alanın ta kendisi değildir  isimli yazı da George Miller’in 7 +/ – 2 bilgi edinme modeli anlayışını gördük ve NLPNOW ‘ da  bulunan “Yüzeysel Yapı – Derin Yapı “  isimli yazı da da insan zihninin bilgiyi içeri alırken, düşünce ve deneyimlerimizi iletirken bilgileri sildiğimizi, çarpıttığımızı ve genellediğimizi gördük.
                                                       (click to read article)

NLP’ nin kurucuları Richard Bandler ve John Grinder ‘ Milton Ericson ve Virginia Satir ‘ den öğrendikleri ve onları gözlemlemeleri sonucu Meta Modeli oluşturdular ve 1975 yılında “Sihirin Yapısı” adlı kitabı oluşturdular.

Meta Model bize bizim ve diğer insanların anlayış düzeylerindeki kayıpların ve bu kayıp bilgilerin yeniden bulunabilmesi için sorulması gereken soruların yapısı hakkında bilgi verir.

Herhangi birşey gördüğümüzde (G- Görsel V – visual) o anda milyonlarca bilgi parçası bizi bombardıman eder. Bu yazıyı okurken ekran üzerinde veya döküm aldıysanız kağıt üzerinde bir sürü sözcük var. Peki ya şimdi okuduğunuz kelime ya da bir önceki okuduğunuz kelime? Yazının etrafındaki alan? odanın duvarları? zemin, tavan, renkler, masanızın üzerindeki nesneler? Hepsi Şu anda beyniniz tarafından emiliyor. Tabii ki bilinçli olarak farkında olmadan.

Tüm bu farkındalığı siliyorsunuz.

Yine bu yazıyı okurken sesler var.(İ-İşitsel A- auditory) Belki araba sesleri, trafik, mutfaktaki buzdolabının sesi, satin sesi. Tüm bu sesler de farkındalığınızdan silinir. Ancak içsel zihnimiz tarafından emilir.

Kokular da var. (K-Kokusal O – olfactory) odada veya havada. Belki nazik birisi odanızı temizlemiştir. Ya da pişen yemeğin kokusudur. Biri dikkatinizi çekene kadar farkına varmazsınız.

Ağzınızda tat var (T -Tatsal G – gustatory) Ben bahsedene kadar belki farkına varmadınız.

Peki ya yere basan ayaklarınız? (D- Dokunsal K – kinesthetic) Ben bahsedene kadar olmadığını farzettiğiniz bilinçsiz bir histi. Ya kafanızdaki saçlar? Şimdi onların farkında mısınız?

Birçok bilgi ve detayı bir veri girişi sırasında sileriz. Bilinçdışı seviyede emilen bu bilgiler bilinçli seviyede tüketilir.

NLP Pratisyenlerinin işi danışanını ölçekleme yolu ile derin yapıya indirip eksik bilgi ve anlayışı bulmalarını , dünyalarını zenginleştirmelerini ve bu bilgileri kendilerine mal etmelerini sağlamaktır.

Bir kişi veya danışan bir bilgiyi aktardığı zaman hepimiz  bilgiyi sileriz.

                                                            “Colin kitap okudu.”

Bu cümlede pek çok kayıp bilgi var. Hangi Colin? Kitap nerede okundu? Hangi kitabı okudu? Ne süratte okudu? Fotoğraf  (PhotoRead) okuma yöntemini mi kullandı?

Yine NLP practisyenlerinin işi kendimizin veya danışanın söylediğinden en iyi anlayışı bulup geri kazandırmaktır.

Danışan veya biz bu bilgiyi aldığımızda, geçmiş deneyimlerin oluşturduğu hisler, anlayışı kazanmak , söylenen cümlede original formu na göre çarpıtılan bilginin bir patlama halinde anlayışımıza ulaşması için transa yönelik araştırmamızı yapmamız gerekir.

Şimdi şu cümlenin üzerinde duralım:-

                                                               “Bana Vurdu.”

Ne anladınız? Bu ifadede anlatılmak isteneni  su yüzüne çıkartacaksınız.

İnançları gerçek olarak genelleriz.Bu nedenle bu ifadeyi gerçek olarak algılayacaksınız. Ama öyle değil. Bu ifade de bir dolu kayıp bilgi mevcut.

Ne şiddette vurdu?, Ne ile vurdu?, Nerede vurdu?

Meta Modeli kullanmak suretiyle ölçekleme yaparak, derin yapıya ulaşarak kayıp bilgiyi geri kazanıp, Bütün resmi ve anlayışı elde edebiliriz.

Gelecek yazı Meta Modeldeki dil kalıplarını araştırmak üzerine olacak.

translation by E. MINE BALIK

NLP Now – The META MODEL – Universal Quantifier

Published by:

Universal Quantifier

The Meta Model looks at the language patterns we make, which are made at the surface level (click to read) to recover the deleted information.

When making statements, people often lump or generalize together people or items as if they are all the same, that they belong to the same group.
 
         “All people like drinking tea.”   “Nobody loves me.”

The word all and nobody are typical Universal Quantifiers which assumes that every person in the world fulfills the statements made, and it is obvious that this is not the case, as not everyone will like drinking tea, and I hope someone in the world loves me.

By repeating the Universal Quantifier back as a question:-

         “All?”

the speaker has to go on a Transderivational Search, (click to read), to go into, or access, their past experiences to find examples of if their original statement is true, and they should find counter examples, which when found will challenge the original statement, thus proving them wrong.

When they realise that not all people like drinking tea, we can then challenge for who specifically likes drinking tea by seeking the Lost Performative, (click to read)

           “who specifically likes drinking tea?”

Typical Universal Quantifier words would be:-

            all, every, never, always, only, everyone, everything, no one, etc.

Back to Meta Model diagram (click)

NLP Now – The META MODEL – Lost Performative

Published by:

The Lost Performative

The Meta Model looks at the language patterns we make, which are made at the surface level (click to read) to recover the deleted information.

In statements or understandings, we will make references to persons or things or actions, but the person doing or performing the action is missing or not mentioned.

         “She hit me.”

The person doing the hitting is missing.

As an NLP Practitioner, we need to challenge the statement or recover the missing information, who is doing the hitting.

           “Who precisely hit you?”       “Hit by whom?”


Back to Meta Model diagram (click)

Zihin Haritaları – Mind Maps – Türkçe – Turkish

Published by:

                                                                                                                                               English version

Zihin Haritaları
“Beynin İsviçre Çakısı” olarak da adlandırılır.

Tony Buzan tarafından geliştirilen bu teknik dünya çapında yüzlerce ve binlerce insan ve şirket tarafından kullanılmaktadır. Zihin Haritalarını Çin, Malezya, Sri Lanka, Hindistan, Suudi Arabistan, Türkiye, İtalya ve İngiltere’de başarılı bir biçimde bireylere, gruplara, okullara, üniversitelere ve şirketlere öğretiyorum. HSBC Bankası, Shanghai Airlines, Arrow Weld, Global Communications, Sheffield Üniversitesi, vb gibi kuruluşlar bunlardan bazıları…

Zihin Haritaları yaşamımızın birçok alanında uygulanabilir:-

   Kişisel
   Aile
   Eğitim  
   İş Hayatı
   Profesyonel

Zihin Haritalarını bu kadar güçlü kılan resimler, renkler, hareket, anahtar sözcükler ve birbirini takip eden canlı fikirlerden yararlanarak beyni olması gerektiği gibi, beynin her iki yarısını birden kullanmasıdır.
 
Beynin sağ ve sol olmak üzere iki yarısı olduğunu düşünürsek, sol beyin mantıksal, matematik beynin olarak bilinir; sağ beyin ise yaratıcı beyindir. Dolayısıyla eğitim geçmişimizi düşündüğümüzde son derece sol beyin ile öğretildiğimizi ve bu şekilde çalıştığımızı fark ederiz. Siyah beyaz, düz bir sıra halinde yazıyoruz. Mantıksal sıraya göre düşünüyoruz.

Beyin kapasitemizin yalnızca yarısını kullanıyoruz, beynimizin sol yarısını.

Zihin Haritalarını kullanmak, beynimizin sağ yarısını, yani rengi, hareketi, yaratıcılığı seven beyni de devreye alarak işleme gücümüzü ikiye katlar.

                                                      
                                                      
Zihin Haritalarını kimler kullanıyor?

HSBC Bankası Çin’deki Eğitim Departmanlarında Zihin Haritalarını uyguladı. Tüm kurslar verilmeden önce Zihin Haritaları yapılıyor ve kursların gelişimi Zihin Haritaları ile oluşturuluyor.

İtalyan Devletindeki belirli hizmet bölümleri Zihin Haritalarını kullanarak sahadaki yetkililere istihbarat aktarıyor.

Öğrenciler Zihin Haritalarını ile ders notları alıp bunların üzerinden geçerek daha iyi hatırlıyor. İskoçya’daki bir Tıp Fakültesi, tıp bölümünün tamamının Zihin Haritasını çıkartarak tek bir kitap halinde öğrencilere verdi.

Boeing Uçakları mühendislik manüellerinin 7.5 metre büyüklüğünde bir Zihin Haritasını çıkardı, böylece mühendis ekibi yıllarca sürecek bir çalışmayı birkaç haftada tamamlayarak yaklaşık $11 milyon dolar tasarruf yaptı.

EDS (Electronic Data Systems, Nabisco, vb şirketler personellerinin tek günlük seminerlerde Zihin Haritaları yoluyla dört ila altı kitaplık bilgiyi öğrenmesini sağlıyor.

Reklamlarda, tanıtımlarda ve web sayfalarında da Zihin Haritaları uygulanabilmekte.

                           

Zihin Haritalarını, dakikada 20,000 – 30,000 sözcük çekme yeteneği olan PhotoReading içerisine katarak öğretiyoruz.

Ben Zihin Haritalarını konuşmalarımı, sunumlarımı, kursları hazırlamak için kullanıyorum ve böylece hiçbir noktayı gözden kaçırmıyorum.

Bir günlük Zihin Haritaları kursu size ve şirketinize bu yöntemin arka planını, neden Zihin Haritalarını kullandığımızı örnekle pratik yaparak öğretmektedir.

translation by Asuman Yildirim

NLP Now – The Meta Model Part 2

Published by:

THE META MODEL

 

Inside the model of their world
Outside the model of their world
LOST PERFORMATIVE
PRESUPPOSITIONS
MIND READING
UNIVERSAL QUANTIFIER
MODAL OPERATORS
CAUSE AND EFFECT
NOMINALISATIONS
PREDICATES
COMPLEX EQUIVALENCE
COMPARATIVE DELETIONS
TIME AND SPACE
LACK OF REFERENTIAL INDEX
GENERALISED NOUNS
SENSORY
UNSPECIFIED PREDICATES

Click on the language pattern for more information.

 

Inside the model of their world
This is how the persons perceives or describes the world as it appears from their viewpoint,
Outside the model of their world
This is how the person understands from within their own perception, their own understanding.
For a full description of the Meta Model click here.

NLP Now – The Meta Model

Published by:

We talk to people, we communicate, using words, gestures, body movements, eye movements, tonality, it is how we understand each other, pass on information and gather information. It is  a whole body experience. We use language to express our thoughts and our experiences.

We have seen in the articles “NLP Now – The Map is Not the Territory” understanding George Miller’s 7 +/- 2 model of acquiring information, and “NLP Now – Surface Structure Deep Structure“, that the human mind will delete, distort and generalise information, as we absorb or take information in, and as we communicate our thoughts and experiences to others.

meta milton model iceberg effect

Meta, Milton model iceberg effect

It was Richard Bandler’s and John Grinder’s, the co-founders of NLP, observations and learnings from Milton H Erickson, Virginia Satir et al, that helped them understand language, the rules we use, the linguistics and transformational grammar, that the Meta Model came, and resulted in the 1975 book “The Structure of Magic“.

The Meta Model (click to understand the structure of the Meta Model) gives us the structure to notice what is missing from our own or other peoples understanding of the world, and the questions that will help us or them retrieve this missing information.

When we see something (V – visual), there are billions of pieces of information bombarding us at any one time. Reading this article, there are the words on the screen or on the paper if you have printed the article. How about the words you have already read, the words yet to be read, the area around the article, the walls of the room, the floor the ceiling, the colours, all the items on the table, these are still being absorbed into your brain, although you are not consciously aware of them all.

You delete these from your awareness.

As you are reading this article, there are sounds (A- auditory) that are there, perhaps sounds of cars, traffic, the sound of the fridge in the kitchen, the sounds of the clock. Many of these sounds are deleted from our awareness, although being absorbed into our inner mind.

There are smells, (O – olfactory), in the room or space you are occupying,maybe the polish someone use to clean, maybe the smell of the next meal cooking. You are not aware of these until they are mentioned.

The taste (G – gustatory) in your mouth, until I mentioned this, perhaps you were not aware of them.

How about your feet on the floor, (K – kinesthetic). Until I mentioned the feelings, one would assume that there would be no conscious knowledge of the. The hair on your head. Are you now aware of the hair?

We delete a lot of information or details as we acquire data, although at a non conscious level, this information is absorbed, our conscious world is depleted of this information.

It is the work of the NLP Practitioner to help the client to enrich their world with this missing information, to go to the deep structure, to chunk down to acquire knowledge and understanding, should it be needed and appropriate.

When a person or client communicates information, they (and we) will also delete information. for example:-

“Colin read a book”

there is a lot of missing information, which Colin, where did he read the book, what book did he read, how fast did he read, did he PhotoRead the book?

Again, it is the work of the NLP Practitioner to acquire or retrieve this information so that we or the client  has a better understanding of what is being said.

When the client or we take this information, we have to go on a Transderivational Search, go into our past experiences to make sense, to get an understanding, of what has been said, and often we distort this original information to fit our world, our understanding.

Consider the next sentence.

“She hit me.”

What do you understand? You will have come-up with an understanding of what was meant by this statement.

That resultant understanding will probably become the truth as you understand it, we therefore generalise this belief as the truth, and it is not, as there is a lot of missing information, as to how hard she hit me, with what did she hit me, and where did she hit me.

By using the Meta Model, we can chunk down, go to the deep structure, retrieve missing information, to obtain a full picture, a full understanding.

Articles investigating the language patterns used in the Meta Model. Click here.

Memory and Mind Maps

Published by:

In a very hot Istanbul, it seems that the air conditioners cannot cope, we finish another great course.


This is a corporate course for Global Communications, part of the Turkcell mobile phone company, the largest in Turkey.   

                                                      Mind Maps and Memory, with lots of laughter and fun.


The participants helped me decide whether to have a fast-food meal or not, successfully recorded a lecture, helped me with my weekly shopping, and more all on mind maps.

They successfully remembered after being distracted for a number of hours, even from the previous day, sixty (60) random words, given to them only once, the names of fifteen people the day after initially learning them, telephone numbers, and facts, facts, and more facts.


I know that the information from the training will be implemented company wide, as other companies I have trained have done, HSBC bank, Shanghai Airlines, and world wide companies, Boeing Aircraft Corporation, Axia Insurance all saving millions of dollars, and saving time vast amounts of time.


Learning can be productive and such fun.