Category Archives: Coaching

NLP Now – The META MODEL – Presuppositions

Published by:

Presuppositions

The Meta Model looks at the language patterns we make, which are made at the surface level (click to read) to recover the deleted information.

A Presupposition makes an assumption that some person, event or something exists, although that person, event or that something has not been mentioned in the conversation or communication.

There is a Presupposition that the listener will understand or insert the missing information.

            “Do you want to go again”

This presupposes that you have done something in the past, presupposes that something can be done again, and presupposes that you have a choice of doing or not doing that something.

            “It is raining.”

Presupposes that there is a place where it is raining.

            “The cat sat on the mat.”

Presupposes that there is a cat, that there is a mat, that there is the act of sitting on a mat, and that there is a place where the cat and the mat is.

The NLP Practitioner will chunk down, too get more information about which has been assumed, by asking such questions as:-

            “What type of cat is it?”
            “What colour is the cat?”
            “What colour is the mat?”
            “Where is the mat?”
            “How specifically did the cat sit on the mat?”

Back to Meta Model diagram (click)

NLP Now – The META MODEL – Generalised Nouns

Published by:

GENERALISED NOUNS

The Meta Model looks at the language patterns we make, which are made at the surface level (click to read) to recover the deleted information.

In statements people often generalise attributes to a class of items as if that attribute is true in all cases.

            “Children are naughty.”

            “Chocolate cakes are fattening.”

The NLP Practitioner will challenge the statement or belief by asking the communicator a question using the original statement.

            “All children?”

            “All chocolate cakes?”

The communicator will have to go inside their understanding of the world, their Map of the Territory, (click to read), to go on a Transderivational Search (click to read) to substantiate their claims. If they find one counter example, then the statement they have made will not hold true.

Back to Meta Model diagram (click)

NLP Now – META MODEL – Nominalisation – Türkçe – Turkish

Published by:

                                                                                                                                               English version
Nominalisation


Meta Model yüzeysel seviyedeki veya silinerek aktarılan bilgideki kullandığımız dil kalıplarına bakar.


A Nominalisation is a process or state that has been made or spoken as a noun, a real thing.
İsimleştirme bir duyguyu veya durumu sanki bir isim , gerçek bir nesne gibi bahsetme işlemidir.


En tipik isimleştirme işlemi “ sevgi “ ifadesi için olabilir:-


                          “Kimse beni sevmiyor.“


Sevgi kelimesi tanımlama gerektiren bir ifadedir.Hepimiz sevgi kelimesine farklı anlamlar yükleriz.Açıkça bulmaya ihtiyaç duyduğumuz şey sevgi kelimesindeki anlatmakistedikleri anlamdır.

İsimleştirilmiş bir kelimeyi test etmenin en iyi yolu bu kelimelerin el arabasına veya konteynera koyup koyamadığımızın ölçülmesidir.


“Sevgi” kelimesini el arabasına veya konteynere koyabilirmisiniz? No, bu yüzden ölçekleme yapmamız gerekir “sevgi” ifadesinin gerçek anlamını bulmak için .Aşağıdaki gibi bir soru ile:-


                      “Sevgi demekle anlatmak istediğin nadir?”


Bu bizim isimleştirdiğimiz kelimeyi tekrar olgu veya durum haline getirmemizi sağlayacaktır.


İsimleştirilen kelimeye örnekler şunlar olabilir:-


         “Nefret“, “kıskançlık“, “saygı“, “eğlence“, “ahenk“, “depresyon“, “yorgunluk“

translation by E. MINE BALIK

NLP Now – The META MODEL – Comparative Deletions

Published by:

COMPARATIVE DELETIONS

The Meta Model looks at the language patterns we make, which are made at the surface level (click to read) to recover the deleted information.

Often in communication statements are made where an item or state is compared to another, the item being used in the comparison is not mentioned, it can be called a Null Comparative or Comparative Deletion.

            “Loose twice as much weight, twice as fast.”

could be seen in advertisements. What are they comparing too? 

            “The weather is too hot.”

Compared to where? What are they comparing the heat too, the North Pole or Saudi Arabia deserts.

The NLP Practitioner will challenge the Comparative Deletion by such questions as:-

            “Twice as much as what?”
            “Twice as fast as what?”
            “It is too hot compared to where?”

Back to Meta Model diagram (click)

NLP Now – Meta Model – Evrensel Belirleyiciler -Türkçe – Turkish

Published by:

                                                                                                                                               English version

Evrensel Belirleyiciler


Meta Model yüzeysel seviyedeki veya silinerek aktarılan bilgideki kullandığımız dil kalıplarına bakar.


İnsanlar ifadelerinde  çoğunlukla ,benzer gruba dahil olan veya benzer olan nesneleri ve insanları , geneller veya biraraya toplar.
 
        “İnsanların hepsi çay içmeyi sever.”       “Hiçkimse beni sevmiyor.”


Hepsi ve hiçkimse kelimeleri tipik Evrensel Belirleyicilerdir öyleki  dünyadaki tüm insanların ilgili ifadede belirtilen eylemi yerine getirdiğini varsayar. Açıktırki durum böyle değildir. Tabii ki herkes çay içmeyi sevmeyecektir ve umarım bu dünyada beni seven birileri vardır.
 
Evrensel Belirleyiciyi  soru formu ile kullanarak geri püskürtürüz:-


         “Hepsi mi?”


Konuşan kişi Transeğilimli araştırmaya yönelmeli, geçmiş deneyimlerine erişerek, kullandığı original ifadenin doğruluğu ile örnekler bulmak üzere içe dönmelidir. Birkaç sayılabilir örnek bulabilir ama bu arada meydan okunan ifadesinin yanlışlığı ile ilgili kanıtı da bulacaktır.


İnsanların hepsinin çay içmekten hoşlanmadığını farkettiklerinde biz de ifadedeki Kayıp Özneyi arayarak özellikle kimin çay içmeyi sevdiği ile ilgili meydan okumamızı yapabiliriz.


        “Özellikle kim çay içmeyi seviyor?“


Tipik Evrensel Belirleyici Kelimeler aşağıda belirtilmiştir:-


            Hepsi , her , asla , herzaman , yalnız , herkes , herşey , hiçkimse, vsr.

translation by E. MINE BALIK

NLP Now – Meta Model – Kayıp Özne -Türkçe – Turkish

Published by:

                                                                                                                                              English version

Meta Model
yüzeysel seviyedeki veya silinerek aktarılan bilgideki kullandığımız dil kalıplarına bakar.

Kullanılan ifadelerde veya anlayışta gönderme yapılan kişi, olay ve nesne kayıptır yada bahsedilmez.


                “Bana vurdu.“


Burada vurma eylemini yapan kişi kayıptır.


NLP Pratisyeninin yapması gereken bu ifadeye karşı meydan okuyup eksik olan bilgiyi geri kazanmaktır. Vurma eylemini kim yaptı.


                “ Tam olarak kim sana vurdu”   “Kim tarafından vuruldu.“

translation by E. MINE BALIK

NLP Now – The META MODEL – Nominalisation

Published by:

Nominalisation

The Meta Model looks at the language patterns we make, which are made at the surface level (click to read) to recover the deleted information.

A Nominalisation is a process or state that has been made or spoken as a noun, a real thing.

A typical nominalised word could be “love” in the statement:-

               “Nobody loves me.”

The word “love” is a process or state, and needs definition, as each of us will have a different meaning for the word love. We need to find-out what exactly does the person who is saying the sentence means by “love”.

A good test to test if a word has been nominalised is to try and put the word in a wheelbarrow or a container.

Can you capture “love” into a wheelbarrow or container? No, therefore we need to chunk down, to get the real meaning of what “love” means by asking such a question as:-

            “What do you mean by the word love?” 

We will turn the nominalised word back into a verb, the process or state.

Other words as examples of nominalisations could be:- 

            “hate”, “jealousy”, “respect”, “fun”, “harmony”, “depression”, “tired” 

Back to Meta Model diagram (click)

NLP Now – Meta Modeli 2 – Türkçe – Turkish

Published by:

  English version
Meta Modeli

DIŞ DÜNYA İLE İLETİŞİMİMİZ
İÇ DÜNYA İLE İLETİŞİMİMİZ

KAYIP ÖZNE
ÖN VARSAYIMLAR
ZİHİN OKUMA
EVRENSEL BELİRLEYİCİLER
KİP OPERATÖRLERİ
NEDEN VE SONUÇ
İSİMLEŞTİRME
YÜKLEMLER
KARMAŞIK DENKLEŞTİRME
KARŞILAŞTIRMALI SİLMELER
ZAMAN VE UZAM
REFERANS ENDEKSİNİN EKSİKLİĞİ
GENELLENMİŞ İSİMLER
DUYUSAL
BELİRSİZ YÜKLEMLER

Click on the language pattern for more information.

Dış Dünya ile İletişimimiz

Bu insanın dünyayı idrak etme ve tanımlaması ile otraya çıkan bakış açısıdır.

İç dünyamız ile iletişimimiz.

Bu insanın kendi idrakı , kendi anlayışı

For a full description of the Meta Model click here.

translation by E. MINE BALIK

NLP Now – Meta Modeli – Türkçe – Turkish

Published by:

İnsanlarla konuşuruz,iletişim kurarken kelimeleri kullanırız, jestler yaparız, beden dilini kullanırız, göz hareketlerini kullanırız, tonlama yaparız , tüm bunlar bizim bilgi toplarken ve aktarırken birbirimizi anlama biçimimizi oluşturur. Bu bütün beden deneyimidir. Düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi ifade etmekte dili kullanırız.

NLP_NOW ‘ da bulunan harita belirttiği alanın ta kendisi değildir  isimli yazı da George Miller’in 7 +/ – 2 bilgi edinme modeli anlayışını gördük ve NLPNOW ‘ da  bulunan “Yüzeysel Yapı – Derin Yapı “  isimli yazı da da insan zihninin bilgiyi içeri alırken, düşünce ve deneyimlerimizi iletirken bilgileri sildiğimizi, çarpıttığımızı ve genellediğimizi gördük.
                                                       (click to read article)

NLP’ nin kurucuları Richard Bandler ve John Grinder ‘ Milton Ericson ve Virginia Satir ‘ den öğrendikleri ve onları gözlemlemeleri sonucu Meta Modeli oluşturdular ve 1975 yılında “Sihirin Yapısı” adlı kitabı oluşturdular.

Meta Model bize bizim ve diğer insanların anlayış düzeylerindeki kayıpların ve bu kayıp bilgilerin yeniden bulunabilmesi için sorulması gereken soruların yapısı hakkında bilgi verir.

Herhangi birşey gördüğümüzde (G- Görsel V – visual) o anda milyonlarca bilgi parçası bizi bombardıman eder. Bu yazıyı okurken ekran üzerinde veya döküm aldıysanız kağıt üzerinde bir sürü sözcük var. Peki ya şimdi okuduğunuz kelime ya da bir önceki okuduğunuz kelime? Yazının etrafındaki alan? odanın duvarları? zemin, tavan, renkler, masanızın üzerindeki nesneler? Hepsi Şu anda beyniniz tarafından emiliyor. Tabii ki bilinçli olarak farkında olmadan.

Tüm bu farkındalığı siliyorsunuz.

Yine bu yazıyı okurken sesler var.(İ-İşitsel A- auditory) Belki araba sesleri, trafik, mutfaktaki buzdolabının sesi, satin sesi. Tüm bu sesler de farkındalığınızdan silinir. Ancak içsel zihnimiz tarafından emilir.

Kokular da var. (K-Kokusal O – olfactory) odada veya havada. Belki nazik birisi odanızı temizlemiştir. Ya da pişen yemeğin kokusudur. Biri dikkatinizi çekene kadar farkına varmazsınız.

Ağzınızda tat var (T -Tatsal G – gustatory) Ben bahsedene kadar belki farkına varmadınız.

Peki ya yere basan ayaklarınız? (D- Dokunsal K – kinesthetic) Ben bahsedene kadar olmadığını farzettiğiniz bilinçsiz bir histi. Ya kafanızdaki saçlar? Şimdi onların farkında mısınız?

Birçok bilgi ve detayı bir veri girişi sırasında sileriz. Bilinçdışı seviyede emilen bu bilgiler bilinçli seviyede tüketilir.

NLP Pratisyenlerinin işi danışanını ölçekleme yolu ile derin yapıya indirip eksik bilgi ve anlayışı bulmalarını , dünyalarını zenginleştirmelerini ve bu bilgileri kendilerine mal etmelerini sağlamaktır.

Bir kişi veya danışan bir bilgiyi aktardığı zaman hepimiz  bilgiyi sileriz.

                                                            “Colin kitap okudu.”

Bu cümlede pek çok kayıp bilgi var. Hangi Colin? Kitap nerede okundu? Hangi kitabı okudu? Ne süratte okudu? Fotoğraf  (PhotoRead) okuma yöntemini mi kullandı?

Yine NLP practisyenlerinin işi kendimizin veya danışanın söylediğinden en iyi anlayışı bulup geri kazandırmaktır.

Danışan veya biz bu bilgiyi aldığımızda, geçmiş deneyimlerin oluşturduğu hisler, anlayışı kazanmak , söylenen cümlede original formu na göre çarpıtılan bilginin bir patlama halinde anlayışımıza ulaşması için transa yönelik araştırmamızı yapmamız gerekir.

Şimdi şu cümlenin üzerinde duralım:-

                                                               “Bana Vurdu.”

Ne anladınız? Bu ifadede anlatılmak isteneni  su yüzüne çıkartacaksınız.

İnançları gerçek olarak genelleriz.Bu nedenle bu ifadeyi gerçek olarak algılayacaksınız. Ama öyle değil. Bu ifade de bir dolu kayıp bilgi mevcut.

Ne şiddette vurdu?, Ne ile vurdu?, Nerede vurdu?

Meta Modeli kullanmak suretiyle ölçekleme yaparak, derin yapıya ulaşarak kayıp bilgiyi geri kazanıp, Bütün resmi ve anlayışı elde edebiliriz.

Gelecek yazı Meta Modeldeki dil kalıplarını araştırmak üzerine olacak.

translation by E. MINE BALIK

NLP Now – The META MODEL – Universal Quantifier

Published by:

Universal Quantifier

The Meta Model looks at the language patterns we make, which are made at the surface level (click to read) to recover the deleted information.

When making statements, people often lump or generalize together people or items as if they are all the same, that they belong to the same group.
 
         “All people like drinking tea.”   “Nobody loves me.”

The word all and nobody are typical Universal Quantifiers which assumes that every person in the world fulfills the statements made, and it is obvious that this is not the case, as not everyone will like drinking tea, and I hope someone in the world loves me.

By repeating the Universal Quantifier back as a question:-

         “All?”

the speaker has to go on a Transderivational Search, (click to read), to go into, or access, their past experiences to find examples of if their original statement is true, and they should find counter examples, which when found will challenge the original statement, thus proving them wrong.

When they realise that not all people like drinking tea, we can then challenge for who specifically likes drinking tea by seeking the Lost Performative, (click to read)

           “who specifically likes drinking tea?”

Typical Universal Quantifier words would be:-

            all, every, never, always, only, everyone, everything, no one, etc.

Back to Meta Model diagram (click)