NLP Now – Meta Model – GENELLENMİŞ İSİMLER – Türkçe – Turkish

                                                                                                                                              English version
GENELLENMİŞ İSİMLER


Meta Model yüzeysel seviyedeki veya silinerek aktarılan bilgideki kullandığımız dil kalıplarına bakar.


İnsanlar ifadelerinde belli bir gruba dahil olan her şeyi aynı durumda değerlendirerek genelleme yaparlar.


                     “Çocuklar yaramazdır.”


                     “Çukulatalı pastalar şişmanlatır.”


NLP Pratisyeni bu ifadeye ve inanışa ,  bu ifadeyi ileten kişiye original ifadeye dönüştürecek soruyu sormak suretiyle meydan okur.


                   “Bütün Çocuklar mı !?“
                   “Bütün Çukulatalı kekler mi !?“


Bu ifadeyi ileten kişi (danışan) ifadesini ispatlamak üzere kendi anlayış dünyasına, haritasına gidecek, transa yönelik araştırmasını yapacaktır. İfadeleri ile ilgili birtek aksi örnek bulur ise artık bu ifadeyi doğru olarak benimsemeyecektir.

translation by E. MINE BALIK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.